Våra fastigheter

Visar 483 fastigheter

 • Roma kloster och kungsgårds park

  57.51598 18.45887

  Runt den gamla klosterlämningen och kungsgården i Roma växer många gamla träd. Här i klosterträdgården försökte munkarna skapa ett paradis på jorden.

  Läs mer
 • Rosenbad

  I Strömmens vatten speglas Ferdinand Bobergs Rosenbad. Som en symbol för nordisk arkitektur ansågs byggnaden utmanande och modern när den stod färdig 1902, kvarteret Rosenbad var fullbordat.

  Denna sida finns också teckentolkad.

  Läs mer
 • Rosersbergs kungsgård

  59.57491 17.84280

  Rosersbergs slott och kungsgård ligger i Sigtuna kommun sydväst om Arlanda flygplats. 1756 kom den i kronans/statens ägo och kungsgårdsmarken utökades successivt. Slottet och kungsgården ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk

  Läs mer
 • Rosersbergs slott

  59.574418 17.844136

  Rosersbergs slott med sina vita byggnader och vidsträckta park ligger några mil norr om Stockholm, vid en av Mälarens många vikar. Det är kanske det kungliga slott som har förblivit mest okänt för en större allmänhet, trots att många har vistats där under sin utbildning vid Infanteriets skjutskola, Civilförsvarsskolan eller Räddningsverket.

  Läs mer
 • Rosersbergs slottspark

  N 59° 34.460 E 017° 50.637

  I en strikt symmetrisk form anlades trädgårdskvarter med klippta häckar, fontäner och flera lusthus. Fyrradiga alléer av lind och gran omgav den centrala trädgården. Ett antal lindar står kvar idag.

  Läs mer
 • Ryningska palatset i Gamla stan

  59.32556 18.06681

  Bakom den röda fasaden och den rikt utsmyckade stenportalen på Stora Nygatan 2 i Gamla stan i Stockholm döljer sig ett av stadens finaste palats.

  Läs mer
 • Råseglarhuset på Skeppsholmen

  59.32792 18.08208

  Råseglarhuset fick sitt namn på 1850-talet, då flottan förvarade upptackling till råseglare här. Upptackling är till exempel segel och tågvirke, däribland rep. Råsegel är rektangulära och fästs i ett rå, en stång, vid masten.

  Läs mer
 • Rödkallen

  65.31738 22.36584

  Rödkallen är en ö i yttersta havsbandet i Luleå skärgård. På den ca 34 hektar stora ön finns ett trettiotal byggnader som huvudsakligen används som fritidshus. 1872 byggdes en fyr på Rödkallen. Ön ingår i naturreservatet "Rödkallen-Sörespen".

  Läs mer
 • Rökstenen i Ödeshög

  58.2950 14.7754

  Till minne av sonen Vämod, ristade fadern Varin mer än 700 runtecken i den fyra ton tunga sten som idag är känd som Rökstenen. Det är den finaste runsten Sverige har från 800-talet. Du hittar den vid Röks kyrka på turistvägen mellan Väderstad och Ödeshög. Här finns också ett utomhusmuseum som beskriver stenen och dess historia.

  Läs mer
 • S:t Lars och Drottens kyrkoruiner

  S:t Lars kyrkoruin i Visby och Drottens ruin är två av elva kyrkoruiner som visar hansastaden Visbys stora makt och rikedom under medeltiden.

  Läs mer
 • Sagerska huset

  59.32871 18.06733

  Sagerska huset används sedan våren 1995 som den svenske statsministerns officiella bostad och representationslokal.

  Läs mer
 • Salsta kronoegendom, Uppsala

  60.04536 17.74064

  Området runt Salsta har varit bebott långt innan Salsta slott byggdes. De äldsta lämningarna man har funnit är en fornborg, ett gravområde och en fångstgrop. Passa på att ströva i markerna när du besöker slottet!

  Läs mer
 • Salsta slott, Uppsala

  60.04673 17.74150

  Salsta ligger ca 2,5 mil norr om Uppsala i en dalgång med stort intresse för kulturmiljövården. I området har bosättningar funnits sedan medeltiden då det fanns en befäst gård här. Den förste kände ägaren till Salsta - riddaren Magnus Gregersson - bytte bort gården i början av 1300-talet.

  Läs mer
 • Salsta slottspark

  60.04563 17.74064

  Upplevelsen av parken och omgivningarna kring Salsta varierar mycket med årstiden. På våren när markerna svämmat över har platsen kanske största upplevelsevärdet. Utsikten från slottsparken ger en verklig sjökänsla. Fågellivet är dessutom extra rikt på våren.

  Läs mer
 • Sandvikens fiskeläge

  63.07008 18.69064

  Här i Sandvikens fiskeläge, kan du återuppleva de tidigare fjärrfiskarnas boplats. Det lilla fiskeläget byggdes på 1600-talet, de stugor som finns kvar idag är från 1800-talet. På 1940-talet upphörde bruket av fiskeläget Sandviken.

  Läs mer
 • Sankta Karins ruin

  Nära stora torget i Visby ligger den S:ta Karins ruin eller S:ta Katarina som den ursprungligen hette. Av de 13 kyrkoruinerna i Visby är S:ta Karin den största.

  Läs mer
 • Santiago de Chile, ambassadkansli

  Ambassadkansliet i Santiago de Chile ligger i ett kontorskomplex i de centrala delarna av staden.

  Läs mer
 • Santiago de Chile, ambassadörsresidens

  En stolt trana som sträcker ut sina breda vingar över den chilenska bergssluttningen var den bild som arkitekt Josefina Nordmark hade i sinnet när hon ritade det svenska ambassadörsresidenset i Santiago de Chile. Statens fastighetsverk (SFV) överlämnade fastigheten till UD i juni 2006.

  Läs mer
 • Scenkonstmuseet/Kronobageriet

  59.33454 18.07981

  Brödbakningen för försvarsmakten i det gamla Kronobageriet i Stockholm upphörde 1958. Byggnadens historia börjar redan på 1640-talet historia och blev 1979 Musik- och teatermuseet. Efter ombyggnad inledd 2014 öppnade det åter 2017 med namnet Scenkonstmuseet.

  Läs mer
 • Schering Rosenhanes palats på Riddarholmen

  59.32573 18.06242

  Schering Rosenhanes palats ligger lite i skuggan av Wrangelska palatset på Riddarholmen. När det ritades i mitten av 1600-talet av arkitekten Nicodemus Tessin d ä fick det en ståtlig sjöfasad mot Mälaren.

  Läs mer
 • Seby gravfält

  56.339759 16.533560

  Vid Seby gravfält på södra Öland finns 280 gravar samt bland annat en skeppssättning och en runsten från vikingatiden. Den stora variationen av gravformer tyder på att gravfältet nyttjats under större delen av järnåldern.

  Läs mer
 • Seoul, Sydkorea. Ambassadörens residens

  Det svenska ambassadörsresidenset i Sydkorea ligger cirka fem kilometer norr om centrala Seoul. Området är mycket kuperat och bjuder på en vidsträckt utsikt över den sydkoreanska huvudstaden.

  Läs mer
 • Siarö Fort

  59.55534 18.62396

  Siaröfortet ligger på Kyrkogårdsön i Furusundsleden 3 km norr om Ljusterö. Denna kustbefästning från 1900-talets början är numera tillgänglig för allmänheten. 2002 blev Siaröfortet byggnadsminne.

  Läs mer
 • Singapore. Ambassadörens residens

  Den fastighet som rymmer den svenske ambassadörens residens i Singapore omfattar 1400 kvm och ligger i ett fint bostadsområde cirka fyra kilometer från centrum.

  Läs mer
 • Sjöhistoriska museet

  59.33250 18.11545

  Sjöhistoriska museet i Stockholm invigdes 1938 och uppfördes för att inrymma Statens sjökrigshistoriska samlingar och svensk sjöfartsförenings samlingar. Arkitekt var Ragnar Östberg och stilen kallas Swedish Grace, ett form av svensk klassicism.

  Läs mer
 • Sjökarteverket på Skeppsholmen

  59.32506 18.08222

  Sjökarteverket är en representant för flottans 1800-talshistoria. Byggnaden berättar om den breda verksamhet de bedrev inom örlogsbasens miniatyrsamhälle med arbetsplatser, bostäder, utbildning och service på Skeppsholmen. Byggnaden utformades som en tidstypisk institutionsbyggnad i nyrenässansstil vilket är karaktäristiskt för institutions- eller förvaltningsbyggnader vid denna tid.

  Läs mer
 • Sjöreservens kasern på Skeppsholmen

  59.32601 18.08730

  Kasernen var sovrum och matsal för dem som arbetade på Flottans varv och användes som förläggning ända till 1969.

  Läs mer
 • Skansen Kronan, Göteborg

  57.6959 11.9554

  Skansen Kronan i Göteborg skulle ersätta Ryssåsens skans. Grundstenen lades 1687 och Skansen Kronan togs i bruk 1698 och försågs då med 23 kanoner. Taket blev dock inte färdigt förrän år 1700. Skansen har 4-5 meter tjocka murar som består av granit, gnejs och diabas. Taket bestod ursprungligen av engelskt rullbly på ett underlag av brädor på stockar men har bytts ut flera gånger.

  Läs mer
 • Skansen Lejonet, Göteborg

  57.714269 11.989431

  Den första grundstenen till skansen Lejonet i Göteborg lades den 22 juni 1687 av Erik Dahlbergh och invigningen förrättades av Karl XI år 1689.

  Läs mer
 • Skeppsgossekasernen, Karlskrona

  56.1566 15.5848

  Skeppsgossekasernen i Karlskrona uppfördes 1878-81 och ritades av de kända arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Byggnaden planerades för 400 skeppsgossar och var vid tiden landets mest bekväma kasern.

  Läs mer
 • Skeppsholmen och Kastellholmen

  59.32563 18.08472

  Mitt inne i centrala Stockholm finns två skärgårdsöar som på ett nästan mirakulöst sätt undgått att exploateras. Det är Skeppsholmen och Kastellholmen - två grönskande lummiga öar mitt i den brusande miljonstaden. En oas med konst och kultur i levande maritim miljö.

  Läs mer
 • Skeppsholmskyrkan

  59.326381 18.082423

  Skeppsholmskyrkan invigdes 1842 och är idag ett av landets främsta nyklassicistiska monument. Här kan du se dåtidens ideal med kolonner, valvbågar och en takkupol med lanternin i form av ett antikt tempel. Kyrkan som slutade att vara gudstjänstrum 2002 har alltid varit en plats för konserter. Det är den fortfarande genom det internationella kultur- och körcenter som öppnade här under 2010 under namnet Eric Ericsonhallen. Konserter, visningar och annan kulturell verksamhet finns på programmet.

  Läs mer
 • Skissernas museum

  55.7078 13.1984

  Skissernas museum grundades 1934 med avsikt att skapa ett arkiv över den skapande processen, från skiss till färdigt verk, inom den offentliga konsten. Byggnaden är från 1921 men har blivit om- och tillbyggd flera gånger. Den senaste ombyggnaden utfördes av Statens fastighetsverk 2015–2016 och resulterade i det prestigefyllda Kasper Salin-priset 2017.

  Läs mer
 • Skoklosters slott

  59.70313 17.62132

  På 1600-talet var Sverige en verklig stormakt och när Skoklosters slott började byggas var det dåtidens största privata byggprojekt i landet. Här kan du som besökare kliva rakt in i 1600-talets kultur och uppleva finsmakaren Carl Gustaf Wrangels samlingar – eller ta en skön promenad i den härliga slottsparken.

  Läs mer
 • Skoklosters slottspark

  59.70300 17.62146

  Dagens trädgård och parkområden skiljer sig ganska mycket från hur det en gång sett ut omkring Skoklosters slott. Statens fastighetsverk (SFV) har tagit fram ett vårdprogram för parkens skötsel och har i samarbete med slottet satt upp skyltar som berättar om områdets historia.

  Läs mer
Gå till resultatsida: