Våra fastigheter

Visar 483 fastigheter

 • Prästgården på Skeppsholmen

  59.32520 18.08442

  Funktionen som boställe för en präst visar att på Skepps- och Kastellholmen tidigare bott så många människor att de bildat en egen församling. Prästgården, en villaliknande byggnad med trädgård, tillhör en grupp av bostadshus med tydlig civil karaktär inom flottbasens område för boende.

  Läs mer
 • Rabat, Marocko. Ambassadörens residens

  Sveriges ambassadörs residens i Rabat ligger i stadsdelen Agdal. Den vita villan har en stor trädgård.

  Läs mer
 • Ragnhildsholmens borgruin

  Borgen på Ragnhildsholmen tillkom i syfte att skydda farleden utmed Nordre älv och den medeltida staden Kungahälla. Den har ett mycket karaktäristiskt läge på en bergknalle med branta sidor, den var tidigare omgiven av älvens vatten.

  Läs mer
 • Rane stenar eller Askeberga skeppssättning

  58.5753 13.9843

  Askeberga skeppssättning eller Rane stenar som platsen också kallas, är den näst största i Sverige, efter Ale stenar i Skåne. Trots det är platsen inte mycket undersökt och många frågor finns kvar att besvara.

  Läs mer
 • Rankhyttans trösklada, Falun

  60.475897 15.734771

  Rankhyttans trösklada är ett Vasaminne i Dalarna där Gustav Vasa vintern 1521 lär ha arbetat förklädd som tröskman på ladugolvet. Idag är Rankhyttan också den största bevarade enkellogen från det medeltida Sverige.

  Läs mer
 • Residenset i Falun

  60.61037 15.62729

  Sedan 1813 är residenset i Falun Dalarnas officiella residens. Byggnaden uppfördes redan på 1730-talet. Men residenset byggdes om och präglas därför mest av den gustavianska stil som slottsbyggmästare Johan Sebastian af Uhr skapade här på 1790-talet.

  Läs mer
 • Residenset i Göteborg

  57.7060 11.9596

  Greve Lennart Torstenson, känd fältherre från trettioåriga kriget, blev våren 1648 generalguvernör över Västergötland, Dalsland, Värmland och Halland med Göteborg som residensstad. För första gången placerades en högre statlig myndighet i den nya staden Göteborg.

  Läs mer
 • Residenset i Jönköping

  57.78184 14.16578

  På den plats där länsresidenset i Jönköpings län nu ligger var tidigare Jönköpings slott placerat. Under hundra år, fram till 1737 då det förstördes i en brand, hyste slottet länsstyrelsen, landshövdingens bostad och representationslokaler.

  Läs mer
 • Residenset i Kalmar

  56.66280 16.36574

  Stora Sjötullens hus i Kalmar blev landshövdingeresidens 1686. Byggnaden har senare byggts om och byggts till flera gånger. Residenset är statligt byggnadsminne sedan 1935.

  Läs mer
 • Residenset i Karlskrona

  56.158147 15.59226

  Residenset i Karlskrona är Sveriges yngsta residens och örlogsstaden Karlskrona är det nionde svenska världsarvet på Unesco:s prestigefyllda Världsarvslista.

  Läs mer
 • Residenset i Karlstad

  59.38191 13.49394

  Länsresidenset i Karlstad ligger verkligen mitt i stan med Klarälvens vatten på ena sidan och torghandelns myller på den andra. Karlstads busstrafik cirkulerar omkring torget, det moderna citylivet i kontrast mot Johan Fredrik Åboms idag gula 1800-talsbyggnad som har byggts på under åren. 2018 bestämde regeringen att Karlstads residens skulle bli statligt byggnadsminne.

  Läs mer
 • Residenset i Kristianstad

  56.02714 14.15644

  1719 blev Kristianstad residensstad i nybildade Kristianstads län. Fredrik Wilhelm Scholander fick 1855 i uppdrag att projektera en ny residensbyggnad. Kristianstads län övergick 1997 i nybildade Skåne län. Residenset behövdes inte längre men används dock fortfarande i det offentliga livet.

  Läs mer
 • Residenset i Luleå

  65.58244 22.13415

  Residenset i Luleå uppfördes 1852 och är landets enda länsresidens som är byggt i trä. Exteriören förändrades en del vid en ombyggnad 1922. Byggnaden förvaltas av Statens fastighetsverk och är byggnadsminne sedan 1935.

  Läs mer
 • Residenset i Malmö

  55.60686 13.00110

  Efter freden i Roskilde blev Malmö säte i ett generalguvernement som utgjordes av Skåne, Halland och Blekinge. Guvernören behövde då ett hus för att bo och verka. Valet föll på Lochska huset vid Stortorget som senare blev länsresidens. Det har byggts till och renoverats ett flertal gånger.

  Läs mer
 • Residenset i Nyköping

  58.75324 17.00901

  Södermanlands län är ett av elva landshövdingedömen som tillkom genom 1634 års regeringsform. Från början bodde landshövdingarna på Nyköpingshus, som till stor del förstördes i stadsbranden 1665.

  Läs mer
 • Residenset i Umeå

  63.82331 20.27518

  Hösten 1888 påbörjades ritningarna till ett nytt residens i Umeå eftersom det tidigare residenset brunnit ned i den stora branden den 25 juni samma år. Byggnaden stod färdig 1894. Arkitekt Carl Fredrik Ekholm ritade och arkitekt Ludwig Peterson slutförde projektet.

  Läs mer
 • Residenset i Visby

  57.63763 18.28901

  1822 köptes köpmannen Nils Johan Schwans hus vid Strandgatan i Visby som residens. Det var uppfört under andra hälften av 1700-talet och har sedan byggts till och renoverats flera gånger. Byggnaden är statligt byggnadsminne sedan 1935.

  Läs mer
 • Residenset i Vänersborg

  58.3816 12.3214

  Vänersborg grundades 1644 och blev residensstad i Älvsborgs län som hade bildats 1634. 1680 utökades länet med Dalsland. Den förste landshövdingen var Henrik von Vicken som till en början bodde kvar på sin sätesgård Fenneslunda. Han lyckades få Karl XI:s tillstånd att bygga ett residens vid torget i Vänersborg. Residenset stod färdigt 1690 och bestod av en huvudbyggnad i två våningar och två envåningsflyglar i timmer.

  Läs mer
 • Residenset i Växjö

  56.87892 14.80903

  Länsresidens i Växjö har flera gånger drabbats av bränder och förstörts. Det nuvarande residenset vid Stortorget byggdes 1844-48 efter ritningar av Carl Gustaf Blom Carlsson. Tvåvåningsbyggnaden karaktäriserat av putsat tegel i arkitekturstilen senempire.

  Läs mer
 • Residenset i Östersund

  63.17959 14.63271

  Residenset i Östersund är stadens äldsta stenhus uppfört för landshövdingen och länsstyrelsen 1846-48, efter ritningar av Johan Adolf Hawerman. 1974 förklarades det som Statligt byggnadsminne.

  Läs mer
 • Residenset Marieholm, Mariestad

  58.70764 13.81829

  Dagens Marieholm förlorade sin roll som residens då Västra Götalands län bildades 1997. Platsen har dock varit bebodd sen förhistorisk tid och fungerat som både landshövdingeresidens och kungsgård i hela 350 år.

  Läs mer
 • Residenset, Härnösand

  62.63240 17.93709

  Från Sundsvall till Härnösand.

  Läs mer
 • Residensparken i Luleå

  65.58244 22.13415

  Residensparken i Luleå är ett grönt inslag i västra delen av centrum och är värdefull för att bevara och sprida den biologiska mångfalden här. Många av de planterade lövträdsarterna och örterna finns inte naturligt så här långt norrut.

  Läs mer
 • Reykjavik, Island. Ambassad och ambassadörens residens

  Sveriges ambassad i Reykjavik ligger i en mindre kontorsbyggnad medan ambassadörsresidenset ligger i en villa mitt i stan.

  Läs mer
 • Riddarholmen i Stockholm

  59.324722 18.064444

  Riddarholmen i Stockholm är ett levande museum väl värt ett besök. När Stockholm grundades på 1200-talet var Riddarholmen bara en kal klippa som reste sig ur Mälaren. Med Gråbrödraklostret blev holmen en central plats i staden och under 1600-talet blev ön en ståndsmässig plats där adelsmännen byggde sina palats. Idag domineras Riddarholmen av domstolar. Tillsammans med Gamla stan är Riddarholmen Stockholms och Sveriges historiska kärna.

  Läs mer
 • Riddarholmskyrkan

  59.32464 18.06486

  Riddarholmskyrkan invigdes cirka år 1300 och är det egentliga Stockholms äldsta bevarade byggnad med de äldsta tegelmurarna ovan jord. På medeltiden hette den Gråbrödrakyrkan och hörde till Gråbrödraklostet. Klostrets välgörare kung Magnus Ladulås ligger begravd i högkoret.

  Läs mer
 • Riga, Lettland. Ambassadanläggning

  Efter en omfattande renovering var Sveriges ambassad färdig att invigas i december 1995. Redan i receptionen förmedlas en känsla av svensk, stilren och robust design. Arkitekten hette Janis Zalamans.

  Läs mer
 • Rindö redutt

  59.40595 18.36795

  Rindö redutt byggdes 1859-64 för att komplettera Vaxholms kastell i försvaret av inloppet via Kodjupet och Norra Vaxholmsfjärden . Genom sin höga placering på Rindös norra udde kunde kanonerna behärska sektorn i norr och nordost bättre än de på kastellet.

  Läs mer
 • Risinge gamla kyrka

  58.675163 15.843411

  Det här är berättelsen om den lilla, lilla kyrkan som växte till en allt större kyrka med valv och vackra kalkmålningar. När den nya kyrkan i Risinge byggdes på 1800-talet lämnades den äldre kyrkan till sitt öde och förföll. När Riksantikvarieämbetet restaurerat den bortglömda kyrkan på 1940-talet togs den i bruk på nytt.

  Läs mer
 • Riyadh, Saudiarabien. Ambassadanläggning

  24.68936 46.62996

  1975 bestämde Saudiarabiens regering att landets utrikesdepartement liksom samtliga ambassader skulle flyttas från Jeddah till Riyadh. Diplomatområden gjordes i ordning för att rymma utländska ambassader och residens.

  Läs mer
 • Roggeborgen, Strängnäs

  59.37569 17.035933

  Byggnaden uppfördes i slutet av 1400-talet som biskopspalats. Namnet kommer efter Kort Rogge, som var biskop i Strängnäs 1479-1501. I borgen ingår delar av en ännu äldre byggnad.

  Läs mer
 • Rom, Italien, Svenska Institutet i Rom

  Det svenska institutet i Rom grundades 1925 för att främja vetenskapen om antiken och "tjäna den humanistiska forskningens och konstens intressen". Än i dag är det ett fungerande forskningsinstitut.

  Läs mer
 • Rom, Italien. Amabassadkansli

  41.912292 12.507544

  Den byggnad som idag hyser Sveriges ambassad i Rom projekterades åren 1965-66 och färdigställdes 1967. I april 1977 köpte Sverige, genom SFV:s företrädare Byggnadsstyrelsen, fastigheten av PIME - Pontificio Istituto Missioni Estere, ung "det påvliga institutet för missioner i utlandet". Den drygt 150 år gamla organisationen PIME ägde också den villa som tidigare låg på samma tomt.

  Läs mer
 • Rom, Italien. Ambassadörsresidenset

  41.908975 12.505353

  Ambassadörsresidenset ligger centralt på Via di Villa Patrizi 5. Fastigheten är 1.500 kvm och ligger i en välvårdad grönt prunkande trädgård omgärdad av höga murar och ståtliga grindar.

  Läs mer
 • Roma kloster och kungsgård

  57.51598 18.45887

  Roma kloster och kungsgård ligger sydost om Visby. På 1100-talet låg gutarnas Allting här, Gotlands viktigaste mötesplats. År 1163 grundades cistercienserklostret Roma kloster och den vackra kungsgårdens huvudbyggnad uppfördes på 1730-talet.

  Läs mer
Gå till resultatsida: