Våra fastigheter

Visar 466 fastigheter

 • Residenset i Malmö

  55.60686 13.00110

  Efter freden i Roskilde blev Malmö säte i ett generalguvernement som utgjordes av Skåne, Halland och Blekinge. Guvernören behövde då ett hus för att bo och verka. Valet föll på Lochska huset vid Stortorget som senare blev länsresidens. Det har byggts till och renoverats ett flertal gånger.

  Läs mer
 • Residenset i Nyköping

  58.75324 17.00901

  Södermanlands län är ett av elva landshövdingedömen som tillkom genom 1634 års regeringsform. Från början bodde landshövdingarna på Nyköpingshus, som till stor del förstördes i stadsbranden 1665.

  Läs mer
 • Residenset i Umeå

  63.82331 20.27518

  Hösten 1888 påbörjades ritningarna till ett nytt residens i Umeå eftersom det tidigare residenset brunnit ned i den stora branden den 25 juni samma år. Byggnaden stod färdig 1894. Arkitekt Carl Fredrik Ekholm ritade och arkitekt Ludwig Peterson slutförde projektet.

  Läs mer
 • Residenset i Visby

  57.63763 18.28901

  1822 köptes köpmannen Nils Johan Schwans hus vid Strandgatan i Visby som residens. Det var uppfört under andra hälften av 1700-talet och har sedan byggts till och renoverats flera gånger. Byggnaden är statligt byggnadsminne sedan 1935.

  Läs mer
 • Residenset i Vänersborg

  58.3816 12.3214

  Vänersborg grundades 1644 och blev residensstad i Älvsborgs län som hade bildats 1634. 1680 utökades länet med Dalsland. Den förste landshövdingen var Henrik von Vicken som till en början bodde kvar på sin sätesgård Fenneslunda. Han lyckades få Karl XI:s tillstånd att bygga ett residens vid torget i Vänersborg. Residenset stod färdigt 1690 och bestod av en huvudbyggnad i två våningar och två envåningsflyglar i timmer.

  Läs mer
 • Residenset i Växjö

  56.87892 14.80903

  Länsresidens i Växjö har flera gånger drabbats av bränder och förstörts. Det nuvarande residenset vid Stortorget byggdes 1844-48 efter ritningar av Carl Gustaf Blom Carlsson. Tvåvåningsbyggnaden karaktäriserat av putsat tegel i arkitekturstilen senempire.

  Läs mer
 • Residenset i Östersund

  63.17959 14.63271

  Residenset i Östersund är stadens äldsta stenhus uppfört för landshövdingen och länsstyrelsen 1846-48, efter ritningar av Johan Adolf Hawerman. 1974 förklarades det som Statligt byggnadsminne.

  Läs mer
 • Residenset Marieholm, Mariestad

  58.70764 13.81829

  Dagens Marieholm förlorade sin roll som residens då Västra Götalands län bildades 1997. Platsen har dock varit bebodd sen förhistorisk tid och fungerat som både landshövdingeresidens och kungsgård i hela 350 år.

  Läs mer
 • Residenset, Härnösand

  62.63240 17.93709

  Från Sundsvall till Härnösand.

  Läs mer
 • Residensparken i Luleå

  65.58244 22.13415

  Residensparken i Luleå är ett grönt inslag i västra delen av centrum och är värdefull för att bevara och sprida den biologiska mångfalden här. Många av de planterade lövträdsarterna och örterna finns inte naturligt så här långt norrut.

  Läs mer
 • Reykjavik, Island. Ambassad och ambassadörens residens

  Sveriges ambassad i Reykjavik ligger i en mindre kontorsbyggnad medan ambassadörsresidenset ligger i en villa mitt i stan.

  Läs mer
 • Riddarholmen i Stockholm

  59.324722 18.064444

  Riddarholmen i Stockholm är ett levande museum väl värt ett besök. När Stockholm grundades på 1200-talet var Riddarholmen bara en kal klippa som reste sig ur Mälaren. Med Gråbrödraklostret blev holmen en central plats i staden och under 1600-talet blev ön en ståndsmässig plats där adelsmännen byggde sina palats. Idag domineras Riddarholmen av domstolar. Tillsammans med Gamla stan är Riddarholmen Stockholms och Sveriges historiska kärna.

  Läs mer
 • Riddarholmskyrkan

  59.32464 18.06486

  Riddarholmskyrkan invigdes cirka år 1300 och är det egentliga Stockholms äldsta bevarade byggnad med de äldsta tegelmurarna ovan jord. På medeltiden hette den Gråbrödrakyrkan och hörde till Gråbrödraklostet. Klostrets välgörare kung Magnus Ladulås ligger begravd i högkoret.

  Läs mer
 • Riga, Lettland. Ambassadanläggning

  Efter en omfattande renovering var Sveriges ambassad färdig att invigas i december 1995. Redan i receptionen förmedlas en känsla av svensk, stilren och robust design. Arkitekten hette Janis Zalamans.

  Läs mer
 • Rindö redutt

  59.40595 18.36795

  Rindö redutt byggdes 1859-64 för att komplettera Vaxholms kastell i försvaret av inloppet via Kodjupet och Norra Vaxholmsfjärden . Genom sin höga placering på Rindös norra udde kunde kanonerna behärska sektorn i norr och nordost bättre än de på kastellet.

  Läs mer
 • Risinge gamla kyrka

  58.675163 15.843411

  Det här är berättelsen om den lilla, lilla kyrkan som växte till en allt större kyrka med valv och vackra kalkmålningar. När den nya kyrkan i Risinge byggdes på 1800-talet lämnades den äldre kyrkan till sitt öde och förföll. När Riksantikvarieämbetet restaurerat den bortglömda kyrkan på 1940-talet togs den i bruk på nytt.

  Läs mer
 • Riyadh, Saudiarabien. Ambassadanläggning

  24.68936 46.62996

  1975 bestämde Saudiarabiens regering att landets utrikesdepartement liksom samtliga ambassader skulle flyttas från Jeddah till Riyadh. Diplomatområden gjordes i ordning för att rymma utländska ambassader och residens.

  Läs mer
 • Roggeborgen, Strängnäs

  59.37569 17.035933

  Byggnaden uppfördes i slutet av 1400-talet som biskopspalats. Namnet kommer efter Kort Rogge, som var biskop i Strängnäs 1479-1501. I borgen ingår delar av en ännu äldre byggnad.

  Läs mer
 • Rom, Italien, Svenska Institutet i Rom

  Det svenska institutet i Rom grundades 1925 för att främja vetenskapen om antiken och "tjäna den humanistiska forskningens och konstens intressen". Än i dag är det ett fungerande forskningsinstitut.

  Läs mer
 • Rom, Italien. Amabassadkansli

  41.912292 12.507544

  Den byggnad som idag hyser Sveriges ambassad i Rom projekterades åren 1965-66 och färdigställdes 1967. I april 1977 köpte Sverige, genom SFV:s företrädare Byggnadsstyrelsen, fastigheten av PIME - Pontificio Istituto Missioni Estere, ung "det påvliga institutet för missioner i utlandet". Den drygt 150 år gamla organisationen PIME ägde också den villa som tidigare låg på samma tomt.

  Läs mer
 • Rom, Italien. Ambassadörsresidenset

  41.908975 12.505353

  Ambassadörsresidenset ligger centralt på Via di Villa Patrizi 5. Fastigheten är 1.500 kvm och ligger i en välvårdad grönt prunkande trädgård omgärdad av höga murar och ståtliga grindar.

  Läs mer
 • Roma kloster och kungsgård

  57.51598 18.45887

  Roma kloster och kungsgård ligger sydost om Visby. På 1100-talet låg gutarnas Allting här, Gotlands viktigaste mötesplats. År 1163 grundades cistercienserklostret Roma kloster och den vackra kungsgårdens huvudbyggnad uppfördes på 1730-talet.

  Läs mer
 • Roma kloster och kungsgårds park

  57.51598 18.45887

  Runt den gamla klosterlämningen och kungsgården i Roma växer många gamla träd. Här i klosterträdgården försökte munkarna skapa ett paradis på jorden.

  Läs mer
 • Rosenbad

  I Strömmens vatten speglas Ferdinand Bobergs Rosenbad. Som en symbol för nordisk arkitektur ansågs byggnaden utmanande och modern när den stod färdig 1902, kvarteret Rosenbad var fullbordat.

  Denna sida finns också teckentolkad.

  Läs mer
 • Rosersbergs kungsgård

  59.57491 17.84280

  Rosersbergs slott och kungsgård ligger i Sigtuna kommun sydväst om Arlanda flygplats. 1756 kom den i kronans/statens ägo och kungsgårdsmarken utökades successivt. Slottet och kungsgården ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk

  Läs mer
 • Rosersbergs slott

  59.574418 17.844136

  Rosersbergs slott med sina vita byggnader och vidsträckta park ligger några mil norr om Stockholm, vid en av Mälarens många vikar. Det är kanske det kungliga slott som har förblivit mest okänt för en större allmänhet, trots att många har vistats där under sin utbildning vid Infanteriets skjutskola, Civilförsvarsskolan eller Räddningsverket.

  Läs mer
 • Rosersbergs slottspark

  N 59° 34.460 E 017° 50.637

  I en strikt symmetrisk form anlades trädgårdskvarter med klippta häckar, fontäner och flera lusthus. Fyrradiga alléer av lind och gran omgav den centrala trädgården. Ett antal lindar står kvar idag.

  Läs mer
 • Ryningska palatset i Gamla stan

  59.32556 18.06681

  Bakom den röda fasaden och den rikt utsmyckade stenportalen på Stora Nygatan 2 i Gamla stan i Stockholm döljer sig ett av stadens finaste palats.

  Läs mer
 • Råseglarhuset på Skeppsholmen

  59.32792 18.08208

  Råseglarhuset fick sitt namn på 1850-talet, då flottan förvarade upptackling till råseglare här. Upptackling är till exempel segel och tågvirke, däribland rep. Råsegel är rektangulära och fästs i ett rå, en stång, vid masten.

  Läs mer
 • Rödkallen

  65.31738 22.36584

  Rödkallen är en ö i yttersta havsbandet i Luleå skärgård. På den ca 34 hektar stora ön finns ett trettiotal byggnader som huvudsakligen används som fritidshus. 1872 byggdes en fyr på Rödkallen. Ön ingår i naturreservatet "Rödkallen-Sörespen".

  Läs mer
 • Rökstenen i Ödeshög

  58.2950 14.7754

  Till minne av sonen Vämod, ristade fadern Varin mer än 700 runtecken i den fyra ton tunga sten som idag är känd som Rökstenen. Det är den finaste runsten Sverige har från 800-talet. Du hittar den vid Röks kyrka på turistvägen mellan Väderstad och Ödeshög. Här finns också ett utomhusmuseum som beskriver stenen och dess historia.

  Läs mer
 • S:t Lars och Drottens kyrkoruiner

  S:t Lars kyrkoruin i Visby och Drottens ruin är två av elva kyrkoruiner som visar hansastaden Visbys stora makt och rikedom under medeltiden.

  Läs mer
 • Sagerska huset

  59.32871 18.06733

  Sagerska huset används sedan våren 1995 som den svenske statsministerns officiella bostad och representationslokal.

  Läs mer
 • Salsta kronoegendom, Uppsala

  60.04536 17.74064

  Området runt Salsta har varit bebott långt innan Salsta slott byggdes. De äldsta lämningarna man har funnit är en fornborg, ett gravområde och en fångstgrop. Passa på att ströva i markerna när du besöker slottet!

  Läs mer
 • Salsta slott, Uppsala

  60.04673 17.74150

  Salsta ligger ca 2,5 mil norr om Uppsala i en dalgång med stort intresse för kulturmiljövården. I området har bosättningar funnits sedan medeltiden då det fanns en befäst gård här. Den förste kände ägaren till Salsta - riddaren Magnus Gregersson - bytte bort gården i början av 1300-talet.

  Läs mer
Gå till resultatsida: