Kulturvärdens historia

Kulturvärden skapades 1993 av SFV:s dåvarande informationschef Sven Kristiansen och Bengt Tideström vid Gumaelius annonsbyrå tillsammans med formgivaren Göran Prage. Namnet var Bengt Tideströms idé. Dels alluderar det på de kulturvärden som finns i SFV:s stora fastighetsbestånd, dels på att SFV som hyresvärd för de stora kulturinstitutionerna skulle kunna kalla sig för kulturvärden.

Det första numret kom ut 1994 och har sedan dess utkommit med fyra nummer per år. Sidantalet har över åren ökat från 20 till 40 sidor och layouten har ändrats tre gånger.

Uppdraget

En av Statens fastighetsverks viktigaste uppgifter är att tillgängliggöra och levandegöra de kulturfastigheter som SFV förvaltar åt svenska folket på regeringens uppdrag. Tidningen Kulturvärden är ett sätt att förverkliga detta och som också ger dig en chans att få stiga in i miljöer som annars inte är möjliga att få tillträde till. Vi skriver om spännande sevärdheter, nya projekt och historiska miljöer, om fakta och kuriosa, stort och smått. Läs om byggnader, parker och miljöer i vårt gemensamma kulturarv.

Redaktionen

Chefredaktör för tidningen är Mia Fernlund på Statens fastighetsverk som bestämmer innehållet tillsammans med ett internt redaktionsråd. För formen står Pompe Hedengren (Stockholm Graphics). Rejäl Kommunikation fungerade som produktionsbolag 2010-2015. Sedan 2016 är det produktionsbolaget Intellecta Corporate som sköter tidningsproduktionen. Kulturvärden trycks hos Norra Skåne offset i Hässleholm.