Kulturvärden 2010:3

Innehåll

  • Redaktörsrutan
  • Innehåll
  • Anders Ahlberg, fastighetschef för Kungliga slott, berättar om vilka utmaningar som står på agendan de närmsta åren
  • Sid: 1-3

Innehåll, Kulturvärden, nr.3, 2010 (PDF-dokument, 1,2 MB)

Härskaren över tid och rum

I örlogsbasens gamla bergtunnlar under Skeppsholmen berättas i höst historien om en man som var så mäktig att han trodde att han kunde betvinga döden. Författare: Hans Landeberg. Sid: 4-5

Härskaren över tid och rum, Kulturvärden nr.3, 2010 (PDF-dokument, 696 kB)

Fyrvaktare och lotsar

På Häradsskär längst ut i Gryts skärgård har människor levt i tusen år. I dag håller ättlingar till de gamla fyrvaktarna och lotsarna öarna levande och visar dem för besökare. Författare: Tomas Eriksson. Sid: 6-13

Fyrvaktare och lotsar, Kulturvärden nr.3, 2010 (PDF-dokument, 3,2 MB)

RUMMET: Karl Johansalongen, Örebro slott

Här fick Sverige en ny kung. På Örebro slott står en klassisk Karl Johan-möbel, övervakad av flera generationer Bernadotte. Författare: Tomas Eriksson. Sid: 14-15

RUMMET: Karl Johansalongen, Örebro slott, Kulturvärden nr.3, 2010 (PDF-dokument, 773 kB)

Anekdoten: Drottningens dagbok

Drottning Hedvig Elisabet Charlotta förde dagbok fram till sin död 1818. I dag är dessa dagböcker utgivna i nio band. Originalanteckningarna fi nns på riksarkivet. Författare: Torsten Sandberg. Sid: 16-17

Anekdoten: Drottningens dagbok, Kulturvärden nr.3, 2010 (PDF-dokument, 478 kB)

Kungens skafferi

Kungsgårdarna försåg hovet med färska grönsaker, ägg, mjölk och kött. Dessutom gav de resande kungligheter husrum och god mat. Idag är 20 kungsgårdar fortfarande i statlig ägo. Författare: Marianne Johnson. Sid: 18-22

Kungens skafferi, Kulturvärden nr.3, 2010 (PDF-dokument, 2,4 MB)

Viktig del i kulturarvet

Ända sedan medeltiden har det funnits kungsgårdar i Sverige. 20 av dessa är kvar i statlig
ägo, förvaltade av Statens fastighetsverk. Författare: Tomas Eriksson. Sid: 23

Viktig del i kulturarvet, Kulturvärden nr.3, 2010 (PDF-dokument, 568 kB)

Möten i myllan

Kronobergs kungsgård strax utanför Växjö är ett bra exempel på hur det kan gå till att levandegöra livet på en kungsgård för allmänheten. Viveca Fransson, gårdens arrendator, är köttbonde, hyr ut stallplatser och tar dessutom emot studiebesök och driver »bo på lantgård«. Författare: Mia Fernlund. Sid: 24-29

Möten i myllan, Kulturvärden nr.3, 2010 (PDF-dokument, 2,6 MB)

FORM: Portar

Dörren som ingång till en byggnad, men även till vårt kulturarv. Här är åtta av SFV:s historiska dörrar. Sid: 30-31

FORM: Portar, Kulturvärden nr.3, 2010

På vakt för att bevara skogens kulturvärden

Johannes Kraft är en av Statens fastighetsverks skogvaktare. Han driver rationellt skogsbruk, men sparar också träd åt hackspettar och räddar fornminnen från skogsmaskinernas hjul. Författare: Carl Henrik Palmér. Sid: 32-35

På vakt för att bevara skogens kulturvärden, Kulturvärden nr.3, 2010 (PDF-dokument, 2,1 MB)

Laserskanning av våra skogar

Lantmäteriet ska på regeringens uppdrag ta fram helt nya mer exakta höjdkurvor överSverige. Det kommer också att ge bättre kunskap om Statens fastighetsverksskogsbestånd. Författare: Carl Henrik Palmér. Sid: 36-37

Laserskanning av våra skogar, Kulturvärden nr.3, 2010 (PDF-dokument, 1,9 MB)

Nyheter

Ny fastighetschef, Succé för stadspromenader, Nyrestaurerade kulturleder på Visingsö, Bevakat kulturfynd på Bäckaskogs slott och Granerot vaktar Jokkmokksskog. Sid: 38

Nyheter,Kulturvärden nr.3, 2010 (PDF-dokument, 461 kB)

Ledare: Den okända marken

Författare: Thomas Norell, Generaldirektör, Statens fastighetsverk. Sid: 39

Ledare: Den okända marken, Kulturvärden nr.3, 2010 (PDF-dokument, 231 kB)

Baksidesannons

Hyr lokal i Skeppsgossen! Sid: 40

Baksidesannons, Kulturvärden nr.3, 2010 (PDF-dokument, 644 kB)