Kulturvärden 2009:3

Omslag

Biodamm vid Tovetorps zoologiska forskningsstation

Biodamm vid Tovetorps zoologiska forskningsstation. Foto: Nina Broberg.

Innehåll

  • Redaktörsrutan
  • Innehåll
  • Ledare: Riksdagens kulturutskott om hyrorna

Innehåll, Kulturvärden nr.3, 2009  (PDF-dokument, 431 kB)

Karamellan i ny skrud

Ett modernt, attraktivt besökscentrum tillgängligt för alla – det är Statens fastighetsverks
ambition med förvärvet och ombyggnaden av Karamellan i Drottningholm som öppnade i somras. Samtidigt har exteriörenfrån 1800-talets schweizeri vid ångbåtsbryggan bevarats. Författare: Monica Strandell. Sid: 4-7

Karamellan i ny skrud, Kulturvärden nr.3, 2009  (PDF-dokument, 736 kB)

Dags att ta ett steg till

Under ett år använder SFVungefär 100 GWh* (gigawattimmar) el, 100 GWh värme och sju GWh fjärrkyla. Det motsvarar årsförbrukningen för en liten svensk stad och är ett skäl till att vi arbetar för att ständigt se över och effektivisera driften av våra kulturfastigheter. Förtaffare: Mia Fernlund

Dags att ta ett steg till, Kulturvärden nr.3, 2009  (PDF-dokument, 240 kB)

Många metoder för bättre miljö

Att arbeta systematiskt med miljöarbete är en självklarhet idag för så gott som alla organisationer. Ofta är arbetet vardagligt och rutinartat och de åtgärder som görs varken syns eller märks för utomstående. SFV:s uppgift är att balansera kultur- och naturvärden med de sociala och ekonomiska perspektiven för att bidra till ett hållbart samhälle. Miljöarbetet är resultatet av fyrahundra engagerade medarbetares lagarbete. Sid: 10-13

Många metoder för bättre miljö, Kulturvärden nr.3, 2009  (PDF-dokument, 496 kB)

Ambassader satsar grönt

Miljösamarbetet mellan ud och SFV Utrikes har varit intensivt i år. Klimatfrågorna väger tungt på många skrivbord hos våra hyresgäster under Sveriges ordförandeskap i EU. SFV hoppas att det nuvarande intensiva samarbetet ska utvecklas till ett långt och varaktigt hållbarhetssamarbete. Författare: Elisabeth Lorenz-Werner. Sid: 14-15

Ambassader satsar grönt, Kulturvärden nr.3, 2009  (PDF-dokument, 308 kB)

Notiser

Fogdegårdens dolda rum, Kortare stängningstid genom utökade underhållsinsatser, Hus för scenkonst, Island flyttar in i House of Sweden, Pälsklädd arbetskraft, Ursprungligt hantverksarbete på Skokloster och SFV:s miljöarbete i topp. Sid: 16-17

Notiser, Kulturvärlden nr.3, 2009  (PDF-dokument, 262 kB)

Soldriven svensk borg vid Nilens strand

Den svenska ambassaden i Kairo ligger vackert på Gezira-ön och ambassadörens residens har strandtomt mot Nilen. Bakom den borgliknande kanslibyggnadens fasad öppnar sig en lummig trädgård och de nya solceller som täcker kanslibyggnadens tak gör ambassaden till en modern föregångare. Författare: Mats Carlsson Lénart. Sid: 18-22

Soldriven svensk borg vid Nilens strand, Kulturvärden nr.3, 2009  (PDF-dokument, 677 kB)

Forskningsstation efter utländsk förebild

I SFV:s fastighetsbestånd finns några udda fåglar. En av dem är Tovetorps Zoologiska Forskningsstation ett par mil sydväst om Vagnhärad i Sörmland. Där bedriver Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet undervisning och forskning inom ekologi och etologi. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 23-27

Forskningsstation efter utländsk förebild, Kulturvärden nr.3, 2009  (PDF-dokument, 752 kB)

Vision Skeppsholmen börjar ta form

Det händer en hel del på Skeppsholmen och Kastellholmen i Stockholms innerstad. Statens fastighetsverks vision är att göra området till en mer levande miljö, ett besöksmål som bygger på kultur och maritim verksamhet. Författare Mia Fernlund. Sid: 28

Vision Skeppsholmen börjar ta form, Kulturvärden nr.3, 2009  (PDF-dokument, 182 kB)

Skridskopaviljongen renoveras - från kunglig värmestuga till allmänhetens festlokal

Oscar den ii:s skridskopaviljong, det lilla sagoslottet från 1870-talet på Kastellholmen,
har befriats från sina lager av moderna kulörer från 1970-talet och är nu renoverad till originalskick. Den heter fortfarande Skridskopaviljongen men får ny funktion som fest- och konferenslokal. Hyresgäst är det närliggande Hotel Skeppsholmen. Författare: Göran Prage. Sid: 29-31

Skridskopaviljongen renoveras, Kulturvärden nr.3, 2009  (PDF-dokument, 419 kB)

Skeppsholmens långa rad

Långa raden, de två långa låga ljusgula husen längs Skeppsholmens södra strand, är ett välkänt inslag i Stockholms stadsbild. Det officiella namnet är Östra och Västra boställshusen och de har sedan de uppfördes 1699 kallats Barackerna, Drabanthusen, Amiralitetshusen och Generalshusen. De har en mer spännande historia än man kan ana. Författare: Hans Landberg. Sid: 32-36

Skeppsholmens långa rad, Kulturvärden nr.3, 2009  (PDF-dokument, 499 kB)

Från logement till hotell

Om Nicodemus Tessin den yngre hade levt idag skulle han få se sin avsikt med Långa raden förverkligad. Inte som spartanskt logement åt Karl xii:s drabanter utan som fyrstjärnigt hotell. Författare: Göran Prage. Sid: 36-39

Från logement till hotell, Kulturvärden nr.3, 2009  (PDF-dokument, 4,2 MB)

Baksidesannons

Vildsvinsjakt på Huseby bruk

Baksidesannons, Kulturvärden nr.3, 2009  (PDF-dokument, 228 kB)