Kulturvärden 2009:2

Innehåll

  • Redaktörsrutan
  • Innehåll
  • Ledare: Kulturutredningen och nationella kulturarvet II
  • Sid:2-3

Innehåll, Kulturvärden nr.2, 2009 (PDF-dokument, 3,2 MB)

Halva kungariket är ditt – besök det i sommar!

Kulturvärden bjuder på några sidor med tips och reportage från några av våra populära besöksmål. Författare: Lars Hjertberg. Sid: 4-9

Halva kungariket är ditt – besök det i sommar! Kulturvärden nr.2, 2009 (PDF-dokument, 3,2 MB)

Nobelpristagarens far byggde Sveriges unika fyrar

Sveriges unika bidrag till fyrbyggnadskonsten är de så kallade Heidenstammarna, de ståtliga rödmålade gjutjärnsfyrarna som reser sig på utskär som Pater Noster och Utklippan. Dessa öppna 'meccanofyrar' har namn efter sin skapare, överingeniör Nils Gustaf von Heidenstam, far till skalden och nobelpristagaren Verner. Författare: Mats Carlsson Lénart. Sid: 10-11

Nobelpristagarens far byggde Sveriges unika fyrar, Kulturvärden nr.2, 2009 (PDF-dokument, 3,2 MB)

Granuddens skvaltkvarn

Långt uppe i norra Sverige fi nns ett äventyr att besöka. Det ingår i sfv:s fastighets bestånd och den del av kunga riket som är ditt. Författare: Lena Olofsson, Hugin & Mumin. Sid: 12-13

Granuddens skvaltkvarn, Kulturvärden nr.2, 2009 (PDF-dokument, 3,2 MB)

Hur gick det sedan?

När en fastighet inte längre är till praktisk nytta för staten har den tidigare avyttrats oavsett kulturhistoriskt värde. Många hus hamnar i goda händer, men i vissa fall har försäljning kanske inte varit den bästa lösningen. Författare: Hans Landberg. Sid: 14-19

Hur gick det sedan? Kulturvärden nr.2, 2009 (PDF-dokument, 3,2 MB)

Palatsens hustomte

Det krävs stor yrkesskicklighet av de hantverkare som bidrar till att underhålla de statliga kultur fastigheter som SFV förvaltar. Gemensamt för dem är deras stora intresse för byggnadskultur och en stolthet i yrkesutövningen. En av dem är Gustaf Palmhierta. Författare: Olle Anderstam. Sid: 20-23

Palatsens hustomte, Kulturvärden nr.2, 2009 (PDF-dokument, 3,2 MB)

Stiligt svenskhus i skakig stat

Sveriges ambassad i Bukarest är sedan 1936 inrymd i ett vackert sekelskifteshus vid en av den rumänska huvudstadens paradgator. Från dess fönster har Sveriges utsända kunnat bevittna såväl det fascistiska Järngardet på marsch som sovjetiska trupper efter krigsslutet. I fjol återinvigdes byggnaden som svensk ambassad och residens efter en omfattande renovering. Författare: Mats Carlsson Lénart. Sid: 24-29

Stiligt svenskhus i skakig stat, Kulturvärden nr.2, 2009 (PDF-dokument, 5,5 MB)

Falska minnen på Biskops-Arnö

Här är min faders grafhög. Sofver hjelten? Ack! han red hän, der ingen kommer från. Nu dväljs han, sägs det, uti stjernetälten och dricker mjöd och gläds åt sköldars dån. Förtattare: Hans Landberg. Sid: 30-33

Falska minnen på Biskops-Arnö, Kulturvärden nr.2, 2009 (PDF-dokument, 434 kB)

Notiser

Vildsvinsjakt på statens mark,Spruthuset återuppstår, Karamellan renoverad, Nytt i Vadstena, Barnkultur i Riksarkivet och S:T Julianpris för anpassning. Sid: 34-35

Notiser, Kulturvärden nr.2, 2009 (PDF-dokument, 3,2 MB)

Med georadar på jakt efter Borgholms slotts hemligheter

Med hjälp av markradar har ett forskarteam lyckats visa på de dolda lager av historiska lämningar som finns på Borgholms inre borggård. Arbetet är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, SFV och Archeo Prospections, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik i Österrike. Författare: Immo Trinks, m.fl.

Med georadar på jakt efter Borgholms slotts hemligheter, Kulturvärden nr.2, 2009 (PDF-dokument, 3,2 MB)