Kulturvärden 2009:1

Innehåll

  • Redaktörsruta
  • Innehåll
  • Ledare: Allas vårt gemensamma nationella kulturarv
  • Sid: 1-3

Innehåll, Kulturvärden nr.1, 2009 (PDF-dokument, 223 kB)

Vilka hus ska staten äga och förvalta?

Författare: Hans Landberg. Sid: 4-5

Vilka hus ska staten äga och förvalta? Kulturvärden nr.1, 2009 (PDF-dokument, 177 kB)

Klara, färdiga, gå!

I drygt hundra år har Regeringskansliet haft sin hemvist i de södra Klarakvarteren
i Stockholm. Det är nu dags att göra en omfattande renovering och anpassning av de tio kvarter som förvaltas av Statens fastighetsverk. Sid: 6

Klara, färdiga, gå! Kulturvärden nr.1, 2009 (PDF-dokument, 83 kB)

Förändringens vindar blåser i Klara

Den största förändringen av centrala Stockholm sedan Klara revs har redan börjat. Målet är att skapa nya mötesplatser och gatumiljöer, nya bostäder, butiker och restauranger. Författare: Sten Feldreich. Sid: 7-9

Förändringens vindar blåser i Klara, Kulturvärden nr.1, 2009 (PDF-dokument, 258 kB)

Klara – en angelägenhet för staten

De gamla slitna Klarakvarteren i Stockholm som sjöd av liv började rivas på 50-talet och fick ge plats åt det moderna Stockholm City. Storskaliga, monotona kontorshus tog över kvarteren och pulsen försvann. Nu är det dags att blåsa nytt liv i Klara. Författare: Peter Ohrstedt. Sid: 10-17

Klara – en angelägenhet för staten, Kulturvärden nr.1, 2009 (PDF-dokument, 423 kB)

Tagandes gatorna så breda som han någonsin kan

Klarakvarteren har även en historia som går ända tillbaka till vikingatiden. Staffan Nilsson tar oss med på en resa i tid och rum från obygd till stadsdel, rivningar och nybyggnad ända in i nutiden. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 18-27

Tagandes gatorna så breda som han någonsin kan, Kulturvärden nr.1, 2009 (PDF-dokument, 916 kB)

Departementsstaden

Det var på 1960-talet som Byggnadsstyrelsen pekade ut ett område mellan Herkulesgatan i norr och Malmtorgs gatan i väster som speciellt lämpligt för att hysa statliga kontor. Södra Klara har dock varit maktens boningar sedan början av 1900-talet. De kvarter som ingår i regeringskvarteren idag har även haft andra intressanta hyresgäster. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 28-31

Departementsstaden, Kulturvärden nr.1, 2009 (PDF-dokument, 316 kB)

Notiser

Ingegerd ny ekonomichef, Miljösamarbete stärker relationer, Premiär för hemligt rum på Tur-mässan, Positiv redovisning, Samarbete i Kalmar och Terrakottaarmé till Skeppsholmen. Sid: 32-33

Notiser, Kulturvärden nr.1, 2009 (PDF-dokument, 86 kB)

Tylöns fyr i ny kostym

Att renovera en gammal fyr som varit utsatt för väder och vind kräver hantverksskicklighet utöver det vanliga. Med envishet, entusiasm och skickliga hantverkare under ledning av sfv:s förvaltare Anders Röös är Tylöns fyr nu åter ett smycke. Författare: Lars Hjertberg. Sid: 34-37

Tylöns fyr i ny kostym, Kulturvärden nr.1, 2009 (PDF-dokument, 223 kB)

Helgopriset 2008

För årets Helgopris fanns ett trettiotal kandidater varav inte mindre än tio nominerades. Bredden var stor, kvaliteten hög och slutstriden jämn. Efter de två senaste Helgopriserna som belönat skickliga tillägg och omgestaltningar, valde juryn i år att lyfta fram en representant för lågmäldhetens skola inom svensk restaureringskonst. Författare: Thomas Hellquist. Sid: 38-39

Helgopriset 2008, Kulturvärden nr.1, 2009 (PDF-dokument, 179 kB)