Kulturvärden 2008:4

Innehåll:

  • Redaktörsruta
  • Innehåll
  • Ledare:
  • Sid: 1-3

Kronans öar och skär – några strandhugg

Längs hela Sveriges kust fi nns öar, holmar och skär som sedan urminnes tider tillhör kronan, det vill säga svenska staten. De har ofta spelat en stor roll för sjöfart och fiske. Författare: Lena Olofsson. Sid: 4-13

Kronans öar och skär – några strandhugg, Kulturvärden nr.4, 2008 (PDF-dokument, 520 kB)

Statens konstråd gestaltar våra rum

Att renovera en fastighet som eu-representationen i Bryssel är ett arbete i många lager. I projektets slutskede kommer Statens konstråd ner och lägger sista handen vid den konstnärliga gestaltningen som planerats under projektets gång. Författare: Elisabet Lorenz-Werner. Sid: 14-15

Statens konstråd gestaltar våra rum, Kulturvärden nr.4, 2008 (PDF-dokument, 90 kB)

Konsistoriehuset i Uppsala

I återuppbyggnadsarbetet efter den förödande branden i maj 1702, som lade större delen av Uppsala i aska, kom arkitekten Carl Hårleman att sätta sin prägel på en stor del av de offentliga byggnaderna. Konsistoriehuset vid S:t Eriks torg är typisk för hans franskinspirerade arkitektur. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 16-23

Konsistoriehuset i Uppsala, Kulturvärden nr.4, 2008 (PDF-dokument, 546 kB)

En huskramare mitt i stan

Med Moderna museet, Östasiatiska museet och Konsthögskolan inom räckhåll ligger Bokförlaget Max Ström i före detta Marketenteriets lokaler på Skeppsholmen. Läget på den innersta av skärgårdsöarna är starkt kopplat till bokförlagets identitet, med Stockholm och skärgård som återkommande teman i utgivningen. Författare: Monica Strandell. Sid: 24-29

En huskramare mitt i stan, Kulturvärden nr.4, 2008 (PDF-dokument, 368 kB)

Roggeborgen

Statens fastighetsverk förvaltar några av de äldre byggnaderna i Strängnäs medeltida stadskärna. Det stora tegelhuset som uppfördes av biskopen Konrad Rogge i slutet av 1400-talet har under de senaste åren genomgått en omfattande renovering. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 30-35

Roggeborgen, Kulturvärden nr.4, 2008 (PDF-dokument, )

Helgopriset 2008

För fjärde gången delar Statens fastighetsverk ut Helgo priset – ett av Sveriges främsta priser inom arkitektur – till minne av arkitekten Helgo Zettervall. Sid: 36-37

Helgopriset 2008, Kulturvärden nr.4, 2008 (PDF-dokument, 133 kB)

Notiser

Korsal i världsklass, Värden upp i rök, Vikingaskepp från Visingsö, Solceller i Kairo, Långa Raden blir hotell och Skyddsnät på slottet. Sid: 38-39

Notiser, Kulturvärden nr.4, 2008 (PDF-dokument, 82 kB)

Baksidesannons

Vad ska staten fortsätta att äga?

Baksidesannons, Kulturvärden nr.4, 2008 (PDF-dokument, 103 kB)