Kulturvärden 2008:2

Innehåll

  • Redaktörsruta
  • Innehåll
  • Ledare: Det nationella kulturarvet
  • Sid: 1-3

Innehåll, Kulturvärden nr.2, 2008 (PDF-dokument, 127 kB)

Rymdobservatorium i framkant

Statens fastighetsverk förvaltar många miljöer som är eller varit av stor betydelse i landets historia. Det kan vara slott, kungsgårdar, monument och gamla befästningar. Till det nationella kulturarvet hör självfallet även många av de forskningsmiljöer som är knutna till våra universitet och högskolor. Författare: Marie Louise Aaröe. Sid: 4-9

Rymdobservatorium i framkant, Kulturvärden nr.2, 2008 (PDF-dokument, 325 kB)

Från läns residens till region högkvarter

Med residenset i Vänersborg avslutar Statens fastighetsverk den genomgång med renoveringar och ommöbleringar av länsresidensen som inleddes med residenset i Luleå 1996. I dag residerar ingen landshövding i Vänersborg eftersom Älvsborgs län numer ingår i Västra Götalands län. Istället är residenset numer regionstyrelsens högkvarter. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 10-15

Från läns residens till region högkvarter, Kulturvärden nr.2, 2008 (PDF-dokument, )

Farväl till barackerna – Skissernas museum

Det som en gång fick rum i några lådor kräver nu ett helt komplex av byggnader. Museet har vuxit oplanerat – i takt med samlingarna. Författare: Helena Lind. Sid: 16-19

Farväl till barackerna – Skissernas museum, Kulturvärden nr.2, 2008 (PDF-dokument, )

Fästningen som aldrig föll

Sveriges kanske mest imponerande ruin tronar högt på en klippa där Göta älv förgrenar sig i Nordre älv. Bohus fästning som i år fi rar 700 år var i århundraden en av Nordens mest strategiska och omstridda platser, utsatt för hela 14 belägringar. Nu berättar fästningsruinen för människor om en tid då gränserna och maktbalansen mellan Nordens länder såg annorlunda ut mot i dag. Författare: Mats Carlsson. Sid: 20-25

Fästningen som aldrig föll, Kulturvärden nr.2, 2008 (PDF-dokument, )

Stockholms innersta skärgård

Statens fastighetsverk genomför just nu omfattande renoveringar av fl era byggnader på
Skeppsholmen. Husen rustas för nya användningar och för att kunna möta tidens krav på säkerhet och tillgänglighet. Skeppsholmen är alltid värd ett besök och varje byggnad har något att berätta. Författare: Hans Landberg. Sid: 26-29

Stockholms innersta skärgård, Kulturvärden nr.2, 2008 (PDF-dokument, 338 kB)

Ventilation – en antikvarisk angelägenhet!

Anpassning till vad som krävs för att tillgodose hyresgästernas och byggnadens klimatkrav
och samtidigt behålla byggnadernas autenticitet är en delikat balansgång som kräver stor
kunskap och erfarenhet. Författare: Helena Adolphson & Carl-Gösta Hellgren. Sid: 30-35

Ventilation – en antikvarisk angelägenhet! Kulturvärden nr.2, 2008 (PDF-dokument, 536 kB)

Knytpunkten i Strömsholm

Blåsorkester och blågula sidenband, klippta av två landshövdingar tillsammans, inledde den festliga invigningen av Knytpunkten i Strömsholm i höstas. Knytpunkten är det besökscentrum som utgör höjdpunkt och slutpunkt för ett samarbets- och utvecklingsprojekt som gått under namnet Program Strömsholm. Författare: Julia Sigurdson. Sid: 36-37

Knytpunkten i Strömsholm, Kulturvärden nr.2, 2008 (PDF-dokument, 224 kB)

Notiser

Regeringskansliet flyttar in, Nationalmuseums byggnad, Trädförnyelse Lundagård och 62 091 ville uppleve Hemliga rum. Sid: 38-39

Notiser, Kulturvärden nr.2, 2008 (PDF-dokument, 142 kB)

Baksidesannons

Nya gamla fastigheter

Baksidesannons, Kulturvärden nr.2, 2008 (PDF-dokument, 112 kB)