Kulturvärden 2007:1

Innehåll

  • Redaktörsruta
  • Innehåll
  • Ledare: Kundens år – 310 år av kundrelationer
  • Sid: 1-3

Innehåll, Kulturvärden nr.1, 2007 (PDF-dokument, 126 kB)

Portar till historien

Ekportarna på Stockholms slott genomgår just nu en omfattande renovering. Det är ett grannlaga arbete som präglas av många frågor och intressanta upptäckter. Hur var portarna ursprungligen behandlade och hur ska vi välja att behandla dem i dag? Vilka sprickor ska lagas och vilka ska få vara kvar? Och var kommer de röda prickarna från? Under arbetets gång har den ena pusselbiten efter den andra fallit på plats och nu rustas
dörrarna för framtiden. Författare: Samuel Karlsson. Sid: 4-11

Portar till historien, Kulturvärden nr.1, 2007 (PDF-dokument, )

Tylön är porten till Halmstad

I samband med att utbyggnaden av Halmstads hamn blev klar vid mitten av 1830-talet väcktes frågan om att bygga en båthamn och en vaktstuga åt lotsarna på Tylön. Man väntade en ökande sjöfart och ville samtidigt bygga en fyr på ön för att öka säkerheten vid inseglingen till Halmstad. Det dröjde dock ända till våren 1870 innan den nya 'Heidenstammaren' stod klar på Tylön. Författare: Marie Louise Aaröe. Sid: 12-16

Tylön är porten till Halmstad, Kulturvärden nr.1, 2007 (PDF-dokument, 344 kB)

Birger Jarls torn

Justitiekanslern flyttade i slutet av februari in i en av Stockholms mest kända byggnader. Birger jarls torn på Riddarholmen – av folktraditionen ansedd som stadens äldsta byggnad – har renoverats och varsamt anpassats till moderna krav på lokaler och tillgänglighet. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 17-23

Birger Jarls torn, Kulturvärden nr.1, 2007 (PDF-dokument, 431 kB)

Trappsteg mot himlen – Sveriges ambassad i Tokyo

Som en trappa mot himlen svänger sig den svenska ambassadanläggningen i Tokyo i en mjuk kurva från markplanet upp till nio våningars höjd. Solens vandring över himlavalvet har fått styra byggnadens utformning eftersom de hårda japanska byggnadsreglerna förbjuder nya hus att skugga intilliggande hus och trädgårdar. Författare: Hedvig Hedqvist. Sid: 24-29

Trappsteg mot himlen – Sveriges ambassad i Tokyo, Kulturvärden nr.1, 2007 (PDF-dokument, )

Med Sveriges vapen i tassen

Svea rikes västra utpost bevakas av skansen Lejonet och skansen Kronan, två befästningar som ligger mitt i centrala Göteborg och som syns i staden oavsett var man
befinner sig. I dag är de trevliga turistmål med olika evenemang. Det var annat förr, på 1600-talet, då byggdes de som viktiga befästningar mot fienden. Sedan skansarna kom till
har Göteborg aldrig anfallits – kanske har de fyllt sin avskräckande funktion. Författare: Marie Louise Aaröe. Sid: 30-37

Med Sveriges vapen i tassen, Kulturvärden nr.1, 2007 (PDF-dokument, 410 kB)

Notiser

Välkommern till Riddarholmen den 12 maj, Kalk från Kinnekulle, Ny hyresgärst på Nya Älvsborg, Motoranläggning på heden, Skogen planeras för framtiden, Klart för Linnés jubileum och Historien om ett slott. Sid: 38-39

Notiser, Kulturvärden nr.1, 2007 (PDF-dokument, 68 kB)

Baksidesannons

Uthyres!

Baksidesannons, Kulturvärden nr.1, 2007 (PDF-dokument, 72 kB)