Kulturvärden 2006:4

Innehåll

  • Redaktörsruta
  • Innehåll
  • Ledare: Länsresidensen – kulturmiljöer med starka symbolvärden
  • Sid: 1-3

Innehåll, Kulturvärden nr.4, 2006 (PDF-dokument, 150 kB)

Sveriges första fyrplats

Nidingen är Sveriges första fyrplats och den ur sjöfartssynpunkt mest riskfyllda platsen i Kattegatt. Mellan 600 och 700 fartyg har förlist här genom åren. Sedan 1979 är fyrarna obemannade och i dag är det i huvudsak ornitologer och naturintresserade turister som besöker ön. Författare: Marie Louise Aaröe. Sid: 4-9

Sveriges första fyrplats, Kulturvärden nr.4, 2006 (PDF-dokument, 424 kB)

Världens kulturer i montrar och magasin

Föremålssamlingarna har haft en central betydelse i museerna. Men brukar säga att föremål berättar, men det har alltid varit människan som gjort sig till talesman för föremålen utifrån sitt perspektiv som samlare, etnograf, arkeolog, antropolog eller konsthistoriker. Dessa berättelser är stommen i museernas historia. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 10-27

Världens kulturer i montrar och magasin, Kulturvärden nr.4, 2006 (PDF-dokument, )

Skogsbruk och renskötsel – en grannlaga balans

Skogsbruket och rennäringen lever på samma marker, därför måste vi samarbeta. Så enkelt är det, säger Johannes Kraft, förvaltare vid Statens fastighetsverk i Sorsele. Författare: Carl-Henrik Palmér. Sid: 28-31

Skogsbruk och renskötsel – en grannlaga balans, Kulturvärden nr.4, 2006 (PDF-dokument, 291 kB)

Upptäckten av 1200-talspalatset i Vadstena – ett 50-årsjubileum!

För 50 år sedan gjordes en av de mest sensationella byggnadsarkeologiska upptäckterna i Sverige någonsin. En av klosterlängorna vid Birgittaklostret i Vadstena visade sig vara äldre än den medeltida klosteranläggningen. Man hade hittat ett kungapalats från 1200-talet – en byggnad man trott varit försvunnen i århundraden. Författare: Julia Sigurdson. Sid: 32-39

Upptäckten av 1200-talspalatset i Vadstena – ett 50-årsjubileum!, Kulturvärden nr.4, 2006 (PDF-dokument, )

Vem smyger runt i natten på Kungliga slottet?

Finns det spöken på våra slott? Och i så fall, varför finns de just där? Ingen vet. Dock verkar stenhus mer välsignade med andeväsen än motsvarande äldre träbyggnader. Författare: Peter Lindkvist. Sid: 40-42

Vem smyger runt i natten på Kungliga slottet? Kulturvärden nr.4, 2006 (PDF-dokument, )

Notiser

Miljövärme, Saljtsjöbadens observatorium och De första hyresgästerna på plats. Sid: 43

Notiser, Kulturvärden nr.4, 2006 (PDF-dokument, 43 kB)

Baksidesannons

Varbergs äldsta fästning. Författare: Anna Choulier-Renström

Baksidesannons, Kulturvärden nr.4, 2006 (PDF-dokument, 109 kB)