Kulturvärden 2006:1

Innehåll

  • Redaktörsruta
  • Innehåll
  • Ledare: Helsingfors, Köpenhamn och Oslo . . .
  • Sid: 1-3

Innehåll, Kulturvärden nr.1, 2006 (PDF-dokument, 176 kB)

Bruka, bevara och förädla

«Uthyres: Arkivbyggnad i ursprungligt skick med utsökt läge på Riddarholmen. Ett av landets bästa exempel på 1800-talets arkitektur och byggnadsteknik. Huset har 5000 kvm lokalyta och egen rutschbana från andra världskriget.» Författare: Monica Strandell. Sid: 4-11

Bruka, bevara och förädla, Kulturvärden nr.1, 2006 (PDF-dokument, )

Tiden i rummet – prins bertils matsal på stockholms slott

När man i början av 1970-talet renoverade prins Bertils matsal på Stockholms slott använde man akrylfärg som nu 30 år senare börjat krackelera och flaga. Då Statens fastighetsverk inledde renoveringsarbetet upptäckte man att betydande rester av takmålningar som skapats vid rummets omgestaltning på 1880-talet fanns. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 12-17

Tiden i rummet – prins bertils matsal på stockholms slott, Kulturvärden nr.1, 2006 (PDF-dokument, )

K-märkt – vad är det?

Vad menar vi egentligen när vi säger att en byggnad borde K-märkas eller byggnadsminnesförklaras? Det vi i folkmun kallar för K-märkning finns faktiskt inte som begrepp i lagstiftningen, det är i stället fråga om flera olika former av skyddsbestämmelser. Författare: Marie Louise Aaröe. Sid: 18-24

K-märkt – vad är det? Kulturvärden nr.1, 2006 (PDF-dokument, 260 kB)

Ett uttryck för modernt liv

Vårt moderna näringslivsmest utmärkande drag är strävan till rationalisering – och rationalisering var just vad det nya huset stod för. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 25-31

Ett uttryck för modernt liv, Kulturvärden nr.1, 2006 (PDF-dokument, 670 kB)

Ivar Tengboms 'villa suburbana'

Det cirkulerar rykten om att Tengbom återanvände tegel från Benito Mussolinis massrivningar i Rom, men exakt varifrån vet ingen. Författare: Cecilia Klynne. Sid: 32-37

Ivar Tengboms 'villa suburbana', Kulturvärden nr.1, 2006 (PDF-dokument, 379 kB)

Notiser

Medelhavsmuseet öppnar på nytt, Nya servicebyggnader lyfter fram Linnés 1700-tal, Birger Jarls torn byggs om, House of Sweden, Regnskyddade föreställningar på Läcköoperan och Trandansen i Chile. Sid: 38-38

Notiser, Kulturvärden nr.1, 2006 (PDF-dokument, 120 kB)

Baksidesannons

Medeltid på Riddarholmen den 20 maj

Baksidesannons, Kulturvärden nr.1, 2006 (PDF-dokument, 71 kB)