Kulturvärden 2005:2

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: Skogsbruk i samklang
  • Sid: 1-3

Innehåll, Kulturvärden nr.2, 2005 (PDF-dokument, 200 kB)

Restaurering under hundra år

Läsåret 2003–04 ägnade Avdelningen för restaureringskonst vid Konsthögskolans arkitekturskola åt fem av våra största restaureringar sedda i historiskt perspektiv. Materialet visades på en utställning på Arkitekturmuseet och i det här numret av Kulturvärden presenteras det i något omarbetad form. Författare: Fredric Bedoire. Sid: 4-8

Restaurering under hundra år, Kulturvärden nr.2, 2005 (PDF-dokument, )

Restaurering 1880-talet: Uppsala domkyrka

«Stilrensning är ett våldsamt och störande ingrepp i en ålderdomlig byggnads naturliga utveckling och lif» skriver Verner von Heidenstam 1894 som kritik av det sena 1800-talets stilrestaureringar. Sid: 10-13

Restaurering 1880-talet: Uppsala domkyrka, Kulturvärden nr.2, 2005 (PDF-dokument, 384 kB)

Restaurering 1890-talet: Gripsholms slott

Restaureringen av Gripsholms slott 1892–1903 är en tydlig exponent för övergången mellan 1800- talets stilrestaureringar och den mer antikvariska restaureringssyn som introducerades vid början av 1900-talet. Sid: 14-17

Restaurering 1890-talet: Gripsholms slott, Kulturvärden nr.2, 2005 (PDF-dokument, 344 kB)

Restaurering 1910-talet: Vreta klosterkyrka

Från och med sekelskiftet 1900 utsattes stiltänkandet för hård kritik. Historien uppfattades nu som en utveckling, där olika tidsperioder skulle redovisas sida vid sida. Samtidigt förstärktes intresset för det svenska byggnadsarvet. Sid: 18-21

Restaurering 1910-talet: Vreta klosterkyrka, Kulturvärden nr.2, 2005 (PDF-dokument, 380 kB)

Restaurering 1930-talet: Gustav iii:s paviljong på Haga

Restaureringen av Hagapaviljongen innebär en vidareutveckling av den restaureringstradition som utvecklades av Curman. Grundliga byggnadsundersökningar skapade ett kunskapsunderlag som utgjorde grund för restaureringen. Sid: 21-25

Restaurering 1930-talet: Gustav iii:s paviljong på Haga, Kulturvärden nr.2, 2005 (PDF-dokument, )

Restaurering 1950-talet: Folkungapalatset i Vadstena

Restaureringen av Vadstena kloster är historien om en restaurering som fann ett palats
och skapade en hybrid. Då arbetena inleddes 1956 hade klostret en vacker putsarkitektur
från 1800-talet. Upptäckten av medeltida murar ledde till att byggnaden kom att ges ett uttryck som den tidigare aldrig haft. Sid: 25-28

Restaurering 1950-talet: Folkungapalatset i Vadstena, Kulturvärden nr.2, 2005 (PDF-dokument, 654 kB)

Restaurering 1970-tal: Skoklosters slott

Åren 1968–78 genomfördes under Ove Hidemarks ledning en restaurering av Skoklosters slott på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. Hidemark kom att betrakta Skokloster som sitt universitet, och restaureringsprojektet har bildat skola. Sid: 29-33

Restaurering 1970-tal: Skoklosters slott, Kulturvärden nr. 2, 2005 (PDF-dokument, 489 kB)

Teori och praktik. Sid: 34-35

Teori och praktik, Kulturvärden nr.2, 2005 (PDF-dokument, 96 kB)

Bondeska palatset – ombyggnad för Högsta domstolen

Bondeska palatset, Högsta domstolens representativa säte i Gamla stan har under några år byggts om och restaurerats för att bland annat nå upp till dagens krav på tillgänglighet och säkerhet. Författare: Eva Göransson. Sid: 36-41

Bondeska palatset – ombyggnad för Högsta domstolen, Kulturvärden nr.2, 2005 (PDF-dokument, )

Notiser

Ven, Tumba bruk firar 250-årsjubileum, Beckholmen stans giftigaste och Boken om Rosersbergs slott. Sid: 42-43

Notiser, Kulturvärden nr.2, 2005 (PDF-dokument, 255 kB)

Baksidesannons

Europa Nostra Awards

Baksidesannons, Kulturvärden nr.2, 2005 (PDF-dokument, 104 kB)