Kulturvärden 2004:4

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: Pris och kvalitet
  • Sid: 1-3

Innehåll, Kulturvärden nr.4, 2004 (PDF-dokument, (PDF-dokument, 153 kB) (PDF-dokument, 548 kB))

Minnen från ett äventyr

Då Gustav Eriksson Vasa vintern 1520 begav sig till Dalarna för attmana allmogen till uppror mot kung Kristian II blev det början till en mytbildning som saknar motstycke i svensk historia. Än i dag vet folk att berätta om logar, lador, loft och källare som den blivande kungen passerade på sin resa. Med tiden blev fyra av byggnaderna statliga byggnadsminnen och de förvaltas i dag av Statens fastighetsverk. Författare: Katarina Juvander. Sid: 4-13

Minnen från ett äventyr, Kulturvärden nr.4, 2004  (PDF-dokument, 767 kB)

Att bygga om ett palats

Många överväganden måste göras vid en ombyggnad för att jämka samman och tillgodose olika behov, samtidigt som man måste beakta byggnadens kulturhistoriska värden. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 14-19

Att bygga om ett palats, Kulturvärden nr.4, 2004  (PDF-dokument, 388 kB)

Riddarholmen – en hatad symbol för makten

Klassmotsättningarna under det tidiga 1900-talet har skildrats av många författare, bland andra Ivar Lo-Johansson. Här är några iakttagelser från en vandring på Riddarholmen där vi jämfört förr och nu. Författare: Peter Lindkvist & Johan Mårtelius. Sid: 20-23

Riddarholmen – en hatad symbol för makten, Kulturvärden nr.4, 2004  (PDF-dokument, 154 kB)

Hemligheten bakom luckan

Sannolikheten att du sett den här avbildade järnluckan i verkligheten är inte så stor. Det är inte många som har vägarna förbi den avskilda Riddarholmen i Stockholm. Författare: Anders Hedin. Sid: 24

Hemligheten bakom luckan, Kulturvärden nr.4, 2004  (PDF-dokument, 81 kB)

Museum för statens ostasiatiska samlingar

Den fjärde september öppnade Östasiatiska museet efter att ha varit stängt för ombyggnad sedan augusti 2002. Museet är inrymt i Tyghuset på Skeppsholmen i Stockholm, som det berättas om i föregående nummer av Kulturvärden. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 25-29

Museum för statens ostasiatiska samlingar, Kulturvärden nr.4, 2004  (PDF-dokument, 358 kB)

Svartsjö kungsgård

Statens fastighetsverk förvaltar ett trettiotal jordbruksfastigheter i Sverige. De är alla en del av vårt nationella kulturarv och har spelat en viktig roll i Sveriges historia. Svartsjö kungsgård är en av landets allra äldsta kronoegendomar och dess historia går tillbaka till tidig medeltid. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 31-35

Svartsjö kungsgård, Kulturvärden nr.4, 2004  (PDF-dokument, 343 kB)

Notiser

Den förnämsta utmärkelsen, Östra stallet klart, Hyresgäst till Svartsjö slott, Ett parlament i norr, Ottenbys äldsta och I goda händer. Sid: 37-38

Notiser, Kulturvärden nr.4, 2004  (PDF-dokument, 256 kB)

Baksidesannons

Stöldgodset svårt skadat

Baksidesannons, Kulturvärden nr.4, 2004  (PDF-dokument, 75 kB)