Kulturvärden 2004:1

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: De nationella målen för kulturmiljöarbetet är centrala för SFV
  • Sid: 1-3

Innehåll, Kulturvärden nr.1, 2004 (PDF-dokument, 548 kB)

Levandegöra - vad är det?

I år kommer många människor för första gången att få chansen att besöka hemliga rum och miljöer som tillhör det svenska kulturarvet – ett arv som Statens fastighetsverk ska levandegöra, enligt krav från statsmakterna. Helst med förtjänst. Författare: Monica Strandell. Sid: 4-9

Levandegöra - vad är det? Kulturvärden nr.1, 2004 (PDF-dokument, 844 kB)

Johan III:s Drottningholm

I samband med arbetet på bokverket De Kungliga Slotten upptäcktes för något år sedan att stora delar av Johan iii:s renässansslott på Drottningholm stod kvar. Slottet som man trott varit borta i 350 år finns kvar dolt inne i det nuvarande slottets murar. Författare:Fredric Bedoire. Sid: 10-17

Johan III:s Drottningholm, Kulturvärden nr.1, 2004 (PDF-dokument, )

Grimskär - Kalmarsunds okända hemlighet

Grimskärs skans ligger på ett helt litet stenskravel bara något stenkast från kajerna i Kalmar. Den lilla ön med sin befästning har länge varit förbjudet område och de gråa 1600-tals byggnaderna döljer hemligheter av betydligt senare datum än någon kan ana. Författare: Hans Landberg. Sid: 18-23

Grimskär - Kalmarsunds okända hemlighet, Kulturvärden nr.1. 2004 (PDF-dokument, )

En svår balansgång – Statens fastighetsverk och skogarna

Statens fastighetsverk förvaltar cirka en miljon hektar skog i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Skogen ska brukas så att påverkan på rennäringens bete blir så liten som möjligt, så att biologisk mångfald på landskapsnivå bevaras samt att de ekonomiska resurserna i Norrlands inland utnyttjas och i största möjliga utsträckning kommer regionen till godo. Författare: Gunilla Törnquist Hedström. Sid: 24-28

En svår balansgång – Statens fastighetsverk och skogarna, Kulturvärden nr.1, 2004 (PDF-dokument, 469 kB)

Hemliga rum

Sverige är fullt av hemliga rum och okända platser. Lördagen den 15 maj öppnar SFV några av landets kända och okända portar vid ett urval av besöksmål runt om i Sverige. Klockan 11-16 har vi öppet hus för svenska folket. Sid: 29-31

Hemliga rum, Kulturvärden nr.1, 2004 (PDF-dokument, 1,0 MB)

Kungsbergs kungsgård

Kungsgården är statligt byggnadsminne och markerna skyddas enligt § 16 Värdefull fastighet. I de skyddsföreskrifter som föreslagits för området finns angivet att odlingslandskapet ska bevaras och att markerna ska hållas öppna. Författare: Hans Landberg. Sid: 32-33

Kungsbergs kungsgård, Kulturvärden nr.1, 2004 (PDF-dokument, )

Tillgänglighet och kulturarv

För en del av befolkningen fortsätter mycket av det vi betraktar som delar av det offentliga rummet att vara hemliga rum – hemliga rum som är omöjliga att få tillträde till. Funktionshindrade människor är än i dag utestängda från stora delar av samhället. Författare: Per-Anders Johansson. Sid: 34-37

Tillgänglighet och kulturarv, Kulturvärden nr.1, 2004 (PDF-dokument, )

Notiser

Åter dags för Helgopriset, Kyrka på Ven blir museum, Centralposthuset på Vasagatan, En tillgänglig webbplats är bra för alla och Kulturarv i Europa. Sid: 38-39

Notiser, Kulturvärden nr.1, 2004 (PDF-dokument, 196 kB)

Baksidesannons

Välkommern till Hemliga rum

Baksidesannons, Kulturvärden nr.1, 2004 (PDF-dokument, 77 kB)