Kulturvärden 2003:2

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: Kulturarvet lyfts fram i Fastighetsverket
  • Sid: 1-2

Innehåll, Kulturvärden nr.2, 2003 (PDF-dokument, 373 kB)

Roma kloster och kungsgård

I park- och trädgårdsmiljön kring Roma kloster och kungsgård på Gotland finns tydliga spår från olika epoker i nordisk trädgårdshistoria. Fastighetsverket har tagit fram ett vårdprogram för att ytterligare utveckla området. Författare: Stella Westerlund. Sid: 3-9

Roma kloster och kungsgård, Kulturvärden nr.2, 2003 (PDF-dokument, )

Svensk funkis i Sydafrika

I början av april invigdes det nya ambassadresidenset i Pretoria av Sveriges ambassadör Helena Nilsson och Sydafrikas kulturminister Ben Ngubane. Residenset, ritat av arkitekt Anders Landström, väcker redan nyfikenhet och uppmärksamhet världen över. Sid: 10-11

Svensk funkis i Sydafrika, Kulturvärden nr.2, 2003 (PDF-dokument, )

Högen vid Haga

Den stora högen invid Uppsalavägen har en mer spännande historia än man kan ana. Den är till stora delar uppbyggd av rivningsmassorna från det kulturarv som skövlades i Klarakvarteren på 1960- talet. Författare: Eva Molander. Sid: 12-15

Högen vid Haga, Kulturvärden nr.2, 2003 (PDF-dokument, )

Parkmuseet i Koppartältet

I mitten av juni – då sommaren ännu ligger framför oss – återöppnas Parkmuseet i Hagaparken och där visas en helt ny utställning om parken; Sveriges förnämsta engelska park som både är statligt byggnadsminne och ingår i Nationalstadsparken. Författare: Eva Molander. Sid: 16-17

Parkmuseet i Koppartältet, Kulturvärden nr.2, 2003 (PDF-dokument, 360 kB)

Renässans för Kalmar slott

Kalmar slott genomgår en renässans. Beläget vid Kalmarsund och länge inom skotthåll för dansken, har slottet sedan Gustav Vasas tid sett både storhetstid och förfall. Författare: Christina Fagerström. Sid: 18-19

Renässans för Kalmar slott, Kulturvärden nr.2, 2003 (PDF-dokument, 319 kB)

Järnsommar på Huseby bruk

I sommar visas utställningen Järnsommar med produkter ur brukets järnproduktion fram till 1930 då masugnen släcktes. Författare: Monnica Söderberg. Sid: 20-21

Järnsommar på Huseby bruk, Kulturvärden nr.2, 2003 (PDF-dokument, )

Enhörningens trädgård

För trädgårdsmästaren Simon Irvine är trädgårdsarbetet en intellektuell övning. Varje år skapar han ett nytt tema i Lilla slottsträdgården på Läckö. I sommar ska Enhörningens trädgård växa fram med paradismotiv och prakt från barockens gobelänger. Författare: Monica Strandell. Sid: 22-28

Enhörningens trädgård, Kulturvärden nr.2, 2003 (PDF-dokument, )

Italiensk renässans i Lilla Paris

Länsresidenset i Kristianstad är sedan sammanslagningen med Malmöhus län inte längre säte för en landshövding. Hövdingen över det nybildade Skåne valde att residera i Malmö där han i dag styr sitt hövdingedöme från Kungshuset vid Stora torget. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 29-31

Italiensk renässans i Lilla Paris, Kulturvärden nr.2, 2003 (PDF-dokument, )

Österlens frestelser

Den artikelserie om de svenska länsresidensen som vi med ojämna mellanrum publicerat i Kulturvärden, brukar vi sedan några år följa upp med någon sida om lokala mattraditioner från de olika landsändarna. Författare: Hans Landberg. Sid: 32-33

Österlens frestelser, Kulturvärden nr.2, 2003 (PDF-dokument, 244 kB)

Notiser

Ett lyft för ambassaden i Colombia, Kuben under tak, Europa Nostras hedersmedalj, Läckö
– lite mer tillgängligt och Jakten på Kållandsö. Sid: 34-35

Notiser, Kulturvärden nr.2, 2003 (PDF-dokument, 245 kB)

Baksidesannons

Skottar i arbete

Baksidesannons, Kulturvärden nr.2, 2003 (PDF-dokument, 193 kB)