Kulturvärden 2001:3

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: Vi vill förbättra oss ytterligare
  • Sid: 1-2

Innehåll, KUlturvärden nr.3, 2001 (PDF-dokument, 171 kB)

Per Aron Borg och Manilla

Manillaskolan, invid vägen till Blockhusudden på Södra Djurgården, är en skola för döva och hörselskadade barn. Den är Sveriges äldsta vårdinstitution i sitt slag, och har funnits vid Manilla sedan 1812. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 3-9

Per Aron Borg och Manilla, Kulturvärden nr.3, 2001 (PDF-dokument, )

Hagaparkens ryska rötter

Gustav III besökte sin kusin, den ryska kejsarinnan Katarina II, sommaren 1777. Med sig hem i bagaget hade han idén om det storslagna palatset i omgivande landskapspark – en idé han senare skulle försöka förverkliga på Haga. Författare: Christina Fagerström. Sid: 10-13

Hagaparkens ryska rötter, Kulturvärden nr.3, 2001 (PDF-dokument, 455 kB)

Ett upplandsslott från stormaktstiden

I rummen på Salsta har tiden stannat. Slottet, som uppfördes av en av den svenska stormaktstidens mäktigaste och mest inflytelserika adelsmän, står sedan många år tomt. Fastighetsverket, som förvaltar egendomen sedan 1996, utreder nu slottets framtid. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 14-20

Ett upplandsslott från stormaktstiden, Kulturvärden nr.3, 2001 (PDF-dokument, )

Bagatela 3, Warszawa

Gustav Vasas sonson Sigismund var kung över både Sverige och Polen och från Warszawa försökte han, styra de båda länderna. I dag sköts de svensk-polska förbindelserna från den svenska ambassaden med adress Bagatela 3, Warszawa. Författare: Margit Jonillsson. Sid: 21-25

Bagatela 3, Warszawa, Kulturvärden nr.3, 2001 (PDF-dokument, 497 kB)

Carlstens fästning – rikets värn i väster

Som en del av själva klippan reser sig Carlstens fästning över bebyggelsen på Marstrand.
Fästningen som varit en stark och viktig länk i Sveriges försvar är i dag ett levande och lockande turistmål. Författare: Kenneth von Kartaschew. Sid: 26-31

Carlstens fästning – rikets värn i väster, Kulturvärden nr.3, 2001 (PDF-dokument, 523 kB)

Sverige i världen

Sveriges ansikte i världen är våra utrikesrepresentationer. De byggnader svenska staten låtit uppföra runt om i världen förmedlar en bild av Sverige som ofta säger mer än aldrig så välgjorda turistbroschyrer. Sid: 32-33

Sverige i världen, Kulturvärden nr.3, 2001 (PDF-dokument, 364 kB)

Notiser

Signerad gips på Dramatens vind, Naturvärdesinventering för femte året i rad, Upplands
vedskalbaggar, Svartsjövikens natur-, kultur- och rekreationsvärden och Svartsjö slott återställs. Sid: 34-35

Notiser, Kulturvärden nr.3, 2001 (PDF-dokument, )

Baksidesannons

En ladugård för mediafolk. Sid: 36

Baksidesannons, Kulturvärden nr.3, 2001 (PDF-dokument, )