Kulturvärden 2001:2

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: Vårproposition och sommarsemester
  • Sid: 1-2

Innehåll, Kulturvärden nr.2, 2001 (PDF-dokument, 156 kB)

Förändrade hyror?

Ända sedan överintendenten Hårlemans dagar fram till 1993 har lokaler för statlig verksamhet i princip varit en fri resurs. En förändring infördes i mitten av 1970-talet då myndigheternas anslag belastades av de hyreskostnader som fastställdes av Byggnadsstyrelsen. Författare: Christer Wadelius. Sid: 3-4

Förändrade hyror? Kulturvärden nr.2, 2001 (PDF-dokument, 338 kB)

Bäckaskog - munkar, krigare och kungar

Bäckaskog är berättelsen om det medeltida klostret som genom reformationen hamnade i danska kronans ägo och sedan genom krig och erövring blev svenskt översteboställe. Efter en tid som kungligt sommarnöje på 1800-talet lever gården nu vidare som välbesökt turistmål och levande jordbruk. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 5-13

Bäckaskog - munkar, krigare och kungar, Kulturvärden nr.2, 2001

Gudarna i stallet

De högklassiga bronsskulpturer som sedan 1600-talet stått i Drottningholms slottsträdgård har fått en ny hemvist i det gamla Dragonstallet på Drottningholmsmalmen. I trädgården ersätter nygjutna kopior de känsliga originalen. Sid: 14-17

Gudarna i stallet, Kulturvärden nr.2, 2001 (PDF-dokument, 632 kB)

Dragonerna på Gärdet

Vid Djurgårdsbrunnsvikens norra strand växte en förtätad museistad fram på 1930-talet. Etnografiska museet, Tekniska museet, Sjöhistoriska museet och senare Telemuseet kunde alla beredas plats på Djurgården tack vare regementsdöden på 1920-talet. Författare: Thomas Roth. Sid: 18-19

Dragonerna på Gärdet, Kulturvärden nr.2, 2001 (PDF-dokument, 216 kB)

Karl Johans kyrka på Skeppsholmen

Kyrkan på Skeppsholmens krön är en av Stockholms vackraste och mest centrala samlingslokaler. Fastighetsverket genomför nu en allmän översyn och renovering av interiören, samtidigt som man söker förbättra möjligheterna för en mer flexibel användning av rummet. Författare: Thomas Roth. Sid: 20-25

Karl Johans kyrka på Skeppsholmen, Kulturvärden nr.2, 2001 (PDF-dokument, 419 kB)

Palatium Admiralitatis

Den slottsliknande byggnaden vid Skeppsholmens västra strand är inte ett lustslott från Johan III:s dagar. Det byggdes vid 1600-talets mitt för flottans praktiska behov och har under perioder tjänat som arkiv, magasin och kasern. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 26-31

Palatium Admiralitatis, Kulturvärden nr.2, 2001 (PDF-dokument, 478 kB)

Gutehövdingens gård - länsresidenset i visby

Landshövdingen på Gotland styr sitt län från ett anspråkslöst 1700-talshus vars inredning
nyligen ställts i ordning av SFV. Residenset ligger i Visbys muromgärdade innerstad som sedan 1995 finns med på unesco:s världsarvslista. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 32-36

Gutehövdingens gård, Kulturvärden nr.2, 2001 (PDF-dokument, 425 kB)

Fem och fyrtiofem

Den gotländska festmaten har inte behövt visa var man står på den sociala rangskalan på samma tydliga sätt som i andra landsändar. Gotland har varit mer socialt homogent. Kryddningen av den gotländska maten har sitt ursprung i långväga medeltida handelsförbindelser och klosterväsende. Författare: Eva Rosander. Sid: 37

Fem och fyrtiofem, Kulturvärden nr.2, 2001 (PDF-dokument, 76 kB)

Notiser

Dags igen för Helgopriset, Litauiskt arkitekturpris, Mörkrött kan bli rosa, Kalk och hantverk, Årets Upptäcktsresa och Lummig trädgård i Dakar. Sid: 38-39

Notiser, Kulturvärden nr.2, 2001 (PDF-dokument, 136 kB)

Baksidesannons

Några gamla brev. Författare: Hans Landberg. Sid: 40

Baksidesannons, Kulturvärden nr.2, 2001 (PDF-dokument, 104 kB)