Kulturvärden 2001:1

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: Arkitekturåret 2001
  • Sid: 1-2

Innehåll, Kulturvärden nr.1, 2001 (PDF-dokument, 785 kB)

Linköpings slott – mer komplext än någon kunnat ana

Redan omkring år 1100 blev Linköping säte för biskopen i ett vidsträckt stift. Biskopsgården från 1100- talets början finns fortfarande delvis bevarad och ingår i de äldsta delarna av Linköpings slott. Författare: Eva Modén. Sid: 3-9

Linköpings slott – mer komplext än någon kunnat ana, Kulturvärden nr.1, 2001 (PDF-dokument, )

Sveriges ambassad i Vilnius

Vår ambassad i Litauens huvudstad Vilnius finns i ett kvarter med medeltida anor. Byggnaden, som för några år sedan var mycket förfallen, har byggts om och restaurerats till en modern och representativ anläggning för Sveriges utrikesrepresentation. Författare: Christine Gustavsson. Sid: 10-13

Sveriges ambassad i Vilnius, Kulturvärden nr.1, 2001 (PDF-dokument, 317 kB)

Oxenstiernska malmgården

De byggnader i kvarteret Krubban som i dag kallas Oxenstiernska malmgården byggdes på 1700-talet och ingick i själva verket i greve Carl Gustaf Spens malmgård. Av Oxenstiernas gård finns ingenting bevarat. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 14-21

Oxenstiernska malmgården, Kulturvärden nr.1, 2001 (PDF-dokument, 846 kB)

Arvfurstens palats

Arvfurstens palats i Stockholm återfick för några år sedan sin ursprungliga färgsättning från 1700-talet. Det är det mest synliga resultatet av det omfattande restaureringsarbete som pågått i byggnaden under 1990-talet. De senaste åren har även innergården rustats upp. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 22-27

Arvfurstens palats, Kulturvärden nr.1, 2001 (PDF-dokument, )

Kungsgården i Tidan

Marieholm är ett av de länsresidens som 'blev över' vid bildandet av Västra Götalands län 1997. I dag används Marieholm bland annat som konferensgård och i ett par av byggnaderna finns Vadsbo hembygdsmuseum och Industrimuseet. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 28-32

Kungsgården i Tidan, Kulturvärden nr.1, 2001 (PDF-dokument, 493 kB)

…allt ifrån Skaraborg

I samband med artiklarna om våra länsresidens har vi de senaste åren även skrivit om matkultur med lokal anknytning och presenterat recept som skulle kunnat komma från länsresidensets kök. Författare: Hans Landberg. Sid: 33

…allt ifrån Skaraborg, Kulturvärden nr.1, 2001 (PDF-dokument, 123 kB)

Notiser

Ett målat tak från 1600-talet, Ny slottsarkitekt, Nytt residens i Sydafrika, Kungl. Hovkapellet
får ny repetitionslokal, Folkrörelse i gammal kasern och Vad skrev vi om? Sid: 34-35

Notiser, Kulturvärden nr.1, 2001 (PDF-dokument, 187 kB)

Baksidesannons

Gammalt stall får nytt liv

Baksidesannons, Kulturvärden nr.1, 2001 (PDF-dokument, 116 kB)