Kulturvärden 2000:3

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: Skjuta på pianisten
  • Sid: 1-2

Innehåll, Kulturvärden nr.3, 2000 (PDF-dokument, 216 kB)

En tiger i centrala Stockholm

Kvarteren längs Drottninggatan har sedan 1970-talet varit centrum för regeringskansliet och departementen. I höst har Jordbruksdepartementet, Socialdepartementet och regeringskansliets förvaltningskontor flyttat in i kvrteret Tigern efter ett omfattande ombyggnadsprojekt. Författare: Vanja Knocke & Roland Persson. Sid: 3-7

En tiger i centrala Stockholm, Kulturvärden nr.3, 2000 (PDF-dokument, 216 kB)

Den tiger som inte längre finns

Vid middagstid lördagen den 8 juni 1751 kom elden lös i färgeriet Blå Handen vid Mäster Samuels gränd i Klara och i den starka blåsten spred sig branden med våldsam fart över den täta bebyggelsen. Författare. Staffan Nilsson. Sid: 7-9

Den tiger som inte längre finns, Kulturvärden nr.3, 2000 (PDF-dokument, )

Bodens fästning

Bodens fästning hör till våra yngre byggnadsminnen. Fästningen stod färdig ett årtionde in på 1900-talet och var då världsledande inom befästningskonsten. Vid årsskiftet 1998/99 avfördes Bodens fästning från försvaret och förvaltas sedan i år av SFV. Föfattare: Kenneth von Kartaschew. Sid: 10-15

Bodens fästning, Kulturvärden nr.3, 2000 (PDF-dokument, )

Residenset på Portland Place 27 i London

Sveriges ambassadörsresidens i London ligger i en till det yttre anspråkslös huslänga vid Portland Place. Innanför dörrarna möter en, även för brittiska förhållanden, sällsynt välbevarad 1700- talsinteriör, skapad av tidens främsta arkitekter. Författare: Adam Whiteley. Sid: 16-21

Residenset på Portland Place 27 i London, Kulturvärden nr.3, 2000 (PDF-dokument, )

Artillerigården och Armémuseum

I våras återinvigdes Armémuseum i Stockholm efter sju års renovering och ombyggnad. Byggnaden som stod färdig 1770 fungerade som verkstad och förråd för artilleriet fram till 1877. Museisamlingarna, som visas nu, grundlades 1877 med bildandet av Artillerimuseum. Författare: Thomas Roth. Sid: 22-28

Artillerigården och Armémuseum, Kulturvärden nr.3, 2000 (PDF-dokument, )

En vasaborg i 'ungdomens stad'

Konungens befallningshavande i Uppsala län bor ståndsmässigt på Uppsala slott. Uppsala blev Vasaättens kröningsstad och slottet blev på 1500- och 1600-talen skådeplats för många viktiga och dramatiska händelser. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 29-34

En vasaborg i 'ungdomens stad', Kulturvärden nr.3, 2000 (PDF-dokument, )

Upplandskubbe och Vendelkråka

Det finns i Uppland ingen självklar landskapsrätt. Inget lika typiskt som Ölands kroppkakor eller Skånes äggakaka. I Uppsala län finns i stället lite av allt. Författare: Eva Rosander &
Hans Landberg. Sid: 35

Upplandskubbe och Vendelkråka, Kulturvärden nr.3, 2000 (PDF-dokument, 83 kB)

Baksidesannons

Ekologisk 'Mark'-skötsel. Författare: Hans Landberg. Sid: 36

Baksidesannons, Kulturvärden nr.3, 2000 (PDF-dokument, 99 kB)