Kulturvärden 2000:2

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: Inför arkitekturåret 2001
  • Sid: 1-2

Innehåll, Kulturvärden nr.2, 2000 (PDF-dokument, 162 kB)

Carl Hårleman 300 år

Den 27 augusti i år är det 300 år sedan arkitekten Carl Hårleman föddes i Stockholm. Sid: 3

Carl Hårleman 300 år, Kulturvärden nr.2, 2000 (PDF-dokument, 58 kB)

Fullbordaren och vägröjaren

Kombinationen av stor konstnärlig begåvning, total makt vad gällde offentligt byggande och en sällsynt pedagogisk förmåga gör Carl Hårleman till en av Sveriges mest inflytelserika och begåvade arkitekter någonsin. Författare: Göran Alm. Sid: 4-9

Fullbordaren och vägröjaren, Kulturvärden nr.2, 2000 (PDF-dokument, 426 kB)

Det svenska huset och den franska stilen

Genom sin byggnadskonst skapade Hårleman det som blivit ett nationellt byggnadsideal. Det typiska svenska huset har franska rötter och introducerades i Sverige tillsammans med rokokon på 1730-talet. Författare: Göran Alm. Sid: 10-15

Det svenska huset och den franska stilen, Kulturvärden nr.2, 2000 (PDF-dokument, 442 kB)

Att återskapa ett rokokoslott

Med Svartsjö slott introducerade Carl Hårleman rokokon i svensk arkitektur. Slottet upphörde att vara kungligt slott 1888 och inrättades på 1890-talet till tvångsarbetsanstalt. Sedan fem år tillbaka arbetar SFV med att återställa slottets 1700-talskaraktär. Författare: Heléna Tallius Myhrman. Sid: 16-20

Att återskapa ett rokokoslott, Kulturvärden nr.2, 2000 (PDF-dokument, )

Att anpassa och omforma

Som restaureringsarkitekt kom Carl Hårleman att även sätta sin prägel på många äldre byggnader. Han visar dock i sina restaureringar och ombyggnader en måttfullhet och anpassning som än i dag imponerar. Författare: Birgitta von Haslingen. Sid: 21-25

Att anpassa och omforma, Kulturvärden nr.2, 2000 (PDF-dokument, 408 kB)

Trädgårdsarkitekten

Hårlemans trädgårdar kan ses som en förädlad fransk tradition på svensk botten. De upplevs som radikala och nyskapande och strävar att förenkla barockens myllrande detaljrikedom. Författare: Magnus Olausson. Sid: 26-29

Trädgårdsarkitekten, Kulturvärden nr.2, 2000 (PDF-dokument, 347 kB)

Hårlemans trädgårdar i går, i dag och i framtiden

Bara ett fåtal av Hårlemans trädgårdsprojekt kom till utförande. Under de 250 år som gått sedan trädgårdarna anlades har de genomgått omfattande förändringar och i dag finns endast några få rester av Hårlemans trädgårdar bevarade. Författare: Lena Löfgren Uppsäll. Sid: 30-35

Hårlemans trädgårdar i går, i dag och i framtiden, Kulturvärden nr.2, 2000 (PDF-dokument, 643 kB)

Carl Hårleman inför eftervärlden

God arkitektur har en tidlöshet som inte låter sig påverkas av konsthistoriens indelning i tidsbundna stilar. Carl Hårlemans funktionella och ofta radikalt enkla formspråk bevarar sin giltighet än i dag. Författare: John Sjöström. Sid: 36-41

Carl Hårleman inför eftervärlden, Kulturvärden nr.2, 2000 (PDF-dokument, 401 kB)

Notiser

Ett slottsbygge under stormaktstiden, Bergforten en turistattraktion, Armémuseum återinvigt, Fästet vid sundet, Haga tingshus, En nygammal mur och Sveriges populäraste
vigselkyrka. Sid: 42-43

Notiser, Kulturvärden nr.2, 2000 (PDF-dokument, 279 kB)

Baksidesannons

Carl Hårleman på Svartsjö slott. Författare: Anders Zander. Sid: 44

Baksidesannons, Kulturvärden nr.2, 2000 (PDF-dokument, 89 kB)