Kulturvärden 1999:4

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: Ömsom vin och ömsom vatten
  • Sid: 1-2

Innehåll, Kulturvärden nr.4, 1999 (PDF-dokument, 261 kB)

Åter till Berlin

När de nordiska ambassaderna i Berlin togs i bruk under september 1999 var det inget vanligt byggprojekt som avslutades. Författare: Roland Persson. Sid: 3

Åter till Berlin, Kulturvärden nr.4, 1999 (PDF-dokument, 161 kB)

Tre sidor och tre utgångspunkter

Sveriges ambassad i Berlin ligger som en del av det nordiska ambassadkomplexet vid Tiergarten. En anläggning bestående av sex fristående byggnader förenade utvändigt av ett organiskt böljande band av gröna kopparlameller. Författare: Gert Wingårdh. Sid: 4-8

Tre sidor och tre utgångspunkter, Kulturvärden nr.4, 1999 (PDF-dokument, 410 kB)

Legationen som försvann

Sveriges ambassad i Tyskland står nu, efter 54 års bortovaro, åter på sin gamla plats vid Tiergartenstrasse. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 9-15

Legationen som försvann, Kulturvärden nr.4, 1999 (PDF-dokument, 2,8 MB)

En konstpaus

Strömmens vatten med Riddarholmens byggnader som fond sedda genom två helt olika konstnärstemperament. Carl Bennets frysta 'foto', och 'blåmålaren' Eugène Janssons kyliga morgonljus. Två stockholmsskildrare, sedda genom Bengt Lagerkvists alldeles eget temperament. Författare: Bengt Lagerkvist. Sid: 16-19

En konstpaus, Kulturvärden nr.4, 1999 (PDF-dokument, 282 kB)

Residenset i Nyköping

Länsresidenset i Nyköping gömmer en ovanlig konstskatt. På väggarna i landshövdingens tjänsterum finns åtta väggmålningar som egentligen var avsedda för Lilla galleriet på Stockholms slott. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 20-26

Residenset i Nyköping, Kulturvärden nr.4, 1999 (PDF-dokument, 553 kB)

Södermanland på en tallrik

Självklart bör en kulinarisk presentation av Södermanland börja vid havet i Trosa. Författare: Eva Rosander. Sid: 26-27

Södermanland på en tallrik, Kulturvärden nr.4, 1999 (PDF-dokument, 926 kB)

Verklighetsanpassat skogsbruk

SFV förvaltar sedan 1996 cirka sex miljoner hektar mark främst i norra Sverige. Författare: Carita Bäcklund. Sid: 27

I djupa källarvalven - Museum Tre Kronor

I källaren under Kungliga slottet i Stockholm finns bevarade murar från den medeltida borg som enligt traditionen anlades av Birger Jarl. Nu öppnar ett museum i källarvalven som berättar om borgens och slottets historia. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 28-33

I djupa källarvalven - Museum Tre Kronor, Kulturvärden nr.4, 1999 (PDF-dokument, 884 kB)

Notiser

Den slutgiltiga boken, Fästningsfångar, Läckö – landskapet, borgen och slottet, En konung på fall och Forntida färgprakt. Sid: 34-35

Notiser, Kulturvärden nr.4, 1999 (PDF-dokument, 139 kB)

Baksidesannons

En orientalisk dröm. Författare: Hans Landberg. Sid: 36

Baksidesannons, Kulturvärden nr.4, 1999 (PDF-dokument, 91 kB)