Kulturvärden 1999:3

Innehåll

  • Innehåll
  • LedareBygga nytt eller 'gammalt'
  • Sid: 1-2

Innehåll, Kulturvärden nr.3, 1999 (PDF-dokument, 278 kB)

Ärva, bruka och berika

Vi är alla arvtagare på ett eller annat sätt. De flesta ärver lite och inte så gammalt medan andra kan komma att bli förvaltare för omfattande och ålderstigna tillgångar. Författare: Eva Strömberg. Sid: 3

Ärva, bruka och berika, Kulturvärden nr.3, 1999 (PDF-dokument, )

Vadstena – statens intresse

I få svenska städer av Vadstenas storlek har staten, i form av den civila centralmakten, så tydligt manifesterat sin närvaro. Författare: Björn Segrell & Claes Westling. Sid: 4-7

Vadstena – statens intresse, Kulturvärden nr.3, 1999 (PDF-dokument, )

Den medeltida stadsdelen Sanden

En av de största arkeologiska stadsundersökningarna i landet genomfördes 1995 i Vadstena. Författare: Rikard Hedvall. Sid: 8-11

Den medeltida stadsdelen Sanden, Kulturvärden nr.3, 1999 (PDF-dokument, )

Vadstena slott

Vadstena slott anlades ursprungligen som ett rent befästningsverk, strategiskt beläget på en naturlig udde i Vättern. Redan under Gustav Vasas tid ändrades dock planerna och den påbörjade fästningen slutfördes som en representativ furstebostad. Författare: Göran Söderström & Axel Unnerbäck. Sid: 12-17

Vadstena slott, Kulturvärden nr.3, 1999 (PDF-dokument, 667 kB)

Vallar i tiden?

Beslutet att återuppföra vallarna vid Vadstena slott togs redan på 1930-talet och under åren har olika förhållningssätt till projektet avlöst varandra. Då vallarna i dag står klara är det den största förändring av ett historiskt monument som genomförts i Sverige under 1900-talet. Författare: Per Rydberg. Sid: 18-23

Vallar i tiden? Kulturvärden nr.3, 1999 (PDF-dokument, )

Landsarkivet i Vadstena 1899–1999

Då landsarkivet lagom till 100-årsjubileet flyttar in i nya lokaler i de rekonstruerade slottsvallarna har ytterligare ett stort steg tagits bort från de ovissa och svårarbetade förhållanden som landsarkivet under större delen av sin existens verkat under. Författare: Roland Persson. Sid: 24-27

Landsarkivet i Vadstena 1899–1999, Kulturvärden nr.3, 1999 (PDF-dokument, )

Från Kalmar slott till Vadstena slott

Förändringen av Vadstena slott bör ses i perspektiv av det senaste århundradets förhållningssätt till restaureringar. Författare: Jan Lisinski. Sid: 28-35

Från Kalmar slott till Vadstena slott, Kulturvärden nr.3, 1999 (PDF-dokument, )

Från vision till verklighet

Att leda ett byggprojekt av slottsvallsprojektets omfattning har inneburit att ständigt ställas inför nya utmaningar. Att styra projektet inom uppsatta ekonomiska ramar och tider har varit avgörande för projektets genomförande. Författare: Per-Anders Johansson. Sid: 36-39

Från vision till verklighet, Kulturvärden nr.3, 1999 (PDF-dokument, )

Baksidesannons

Vadstena-Akademien. Författare: Astrid Lande. Sid:40

Baksidesannons, Kulturvärden nr.3, 1999 (PDF-dokument, )