Kulturvärden 1999:2

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: Sommar igen…?
  • Sid: 1-2

Innehåll, Kulturvärden nr.2, 1999 (PDF-dokument, 336 kB)

Lifgardisten, han kommer till Gud

SFV inleder snart en ombyggnad av östra stallet på Livgardets gamla kasernområde i Stockholm. Stallet, som under flera år använts för tillfälliga utställningar, kommer nu att inredas för bland annat Riksantikvarieämbetets bibliotek och arkiv. Författare: Thomas Roth. Sid: 3-9

Lifgardisten, han kommer till Gud, Kulturvärden nr.2, 1999 (PDF-dokument, )

Strandridaregården på Ljugarn

SFV förvaltar med stark känsla för vårt kulturhistoriska arv ett stort antal välkända byggnadsverk runt om i landet. Ett av de allra minsta och minst kända torde vara Strandridaregården på Ljugarn. Författare: Hans von Heijne. Sid: 10-13

Strandridaregården på Ljugarn, Kulturvärden nr.2, 1999 (PDF-dokument, )

Vägen över vattnet

SFV förvaltar många lustslott och gårdar vid Mälarens vikar och sund. Än i dag når man de flesta av dem snabbast och bekvämast sjövägen från Stockholm. För inte så länge sedan skedde så gott som alla transporter mellan de kungliga slotten med båt. Författare: Hans Landberg. Sid: 14-20

Vägen över vattnet, Kulturvärden nr.2, 1999 (PDF-dokument, 526 kB)

Déjeunersalongen återställs

Slottsteatern vid Drottningholm ritades av Carl Fredrik Adelcrantz och invigdes 1766. År 1791 gjordes en om- och tillbyggnad av teatern som innebar att en salong tillkom med en magnifik utblick över den nyanlagda engelska parken. Författare: Marie Edman Franzén. Sid: 21

Déjeunersalongen återställs, Kulturvärden nr.2, 1999 (PDF-dokument, )

Skissernas museum

Skissernas museum i Lund saknas i datorns lista över Sveriges museer och är knappt känt. Ändå är museet en populär mötesplats för arkitekter och konstnärer och väl värt att lära känna. Författare: Cajsa Rydén. Sid: 22-23

Skissernas museum, Kulturvärden nr.2, 1999 (PDF-dokument, )

Logen där kung Gösta tröskat

Bland de byggnader SFV förvaltar finns ett antal som är knutna till Gustav Vasas äventyr i Dalarna. I Rankhyttan, Isala, och Ornäs har medeltida allmogebyggnader bevarats till våra dagar. Författare: Anna Blomberg & Kristina Linscott. Sid: 24-29

Logen där kung Gösta tröskat, Kulturvärden nr.2, 1999 (PDF-dokument, )

Svarta hål i träkonstruktioner

Fastigheterna i vårt svenska kulturarv är relativt förskonade från skadeinsekter. Men varje år konstaterar tusentals villa och fastighetsägare kostsamma eller otrevliga besök av det fåtal av de naturens nedbrytare som vi kallar skadeinsekter. Författare: Göran Prage. Sid: 30-33

Svarta hål i träkonstruktioner, Kulturvärden nr.2, 1999 (PDF-dokument, 679 kB)

Notiser

Naturens hus, Illusionen av ett slott, Vår senaste ambassad, En morot till Tommarp, Värme ur marken och Hinder i vägen. Sid: 34-35

Notiser, Kulturvärden nr.2, 1999 (PDF-dokument, 292 kB)

Baksidesannons

Upptäck sommaren. Författare: Hans Landberg. Sid: 36

Baksidesannons, Kulturvärden nr.2, 1999 (PDF-dokument, 118 kB)