Kulturvärden 1999:1

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: Föränderliga hus
  • Sid: 1-2

Innehåll, Kulturvärden nr.1, 1999 (PDF-dokument, 168 kB)

Vinstocken

Fastighetsverkets ombyggnad av det forna bankpalatset i kvarteret Vinstocken uppmärksammades 1997 med Byggoch fastighetsbranschens miljöpris. Till hösten flyttar Dansmuseet in. Författare: Johan Rittsél. Sid: 3-9

Vinstocken, Kulturvärden nr.1, 1999 (PDF-dokument, )

Ekonomicentrum i Lund

SFV fick 1996 i uppdrag av regeringen att projektera den tredje etappen av Crafoord Ekonomicentrum vid Lunds universitet. I mars 1998 stod huset klart för inflyttning. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 10-11

Ekonomicentrum i Lund, Kulturvärden nr.1, 1999 (PDF-dokument, 138 kB)

Gamla Skogsinstitutet i Nobelparken

Statens fastighetsverk förvaltar många av de gamla borgar och slott som är en del av vår nationella historia. Den här byggnaden med sitt götiska torn är inget slott, men den rymmer mycket historia bakom sina sagoslottsliknande fasader. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 12-18

Gamla Skogsinstitutet i Nobelparken, Kulturvärden nr.1, 1999 (PDF-dokument, 539 kB)

Förvandlingarnas hus

En av världens förnämsta samlingar av kinesisk konst utanför Kina finns i en mer än 300 år gammal byggnad på Skeppsholmen i Stockholm. Författare: Eva Molander. Sid: 19-23

Förvandlingarnas hus, Kulturvärden nr.1, 1999 (PDF-dokument, 352 kB)

Originalets värde

I Sverige visar vi numer lyhördhet för tidens inverkan på en miljö och den känsla av historisk äkthet som spåren av århundradens slitage kan förmedla. Men så är inte alltid fallet i övriga Europa. I Versailles utplånas nu de historiska originalytorna i rask takt. Författare: Anders Zander. Sid: 24-27

Originalets värde, Kulturvärden nr.1, 1999 (PDF-dokument, )

Amiralens borg och furstens död

Vid Rönneåns dalgång, ligger Tommarps kungsgård. Med rötter ner i tidig medeltid och en spännande historia är gården ändå en av de mindre kända juvelerna i Fastighetsverkets krona. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 28-33

Amiralens borg och furstens död, Kulturvärden nr.1, 1999 (PDF-dokument, 427 kB)

Notiser

Åter på en udde, Nytt världsarv, Slupskjulsplan rustas upp, Ny hyresgäst i Gamla riksarkivet och Marieholm i Mariestad. Sid: 34-35

Notiser, Kulturvärden nr.1, 1999 (PDF-dokument, 156 kB)

Baksidesannons

På Huseby när seklet var ungt. Förfatatre: Hans Landberg. Sid: 36

Baksidesannons, Kulturvärden nr.1, 1999 (PDF-dokument, )