Kulturvärden 1998:4

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: ...at förse riket med beständige och prydlige byggnader
  • Sid: 1-2

Innehåll, Kulturvärden nr.4, 1998 (PDF-dokument, 702 kB)

Kronobageriet

Kronobageriet kallas en ålderdomlig byggnad vid Sibyllegatan i Stockholm. Bakom fasadernas svarta magsinsluckor finns Musikmuseet inrymt sedan 20 år tillbaka. Byggnadens historia sträcker sig ytterligare 300 år tillbaka. Författare: Catrine Arvidsson & Hans Landberg. Sid: 3-9

Kronobageriet, Kulturvärden nr.4, 1998 (PDF-dokument, )

Sagan om Vinter-Haga

Hagaparken är inte bara sommar och grönska, rött vin och picknickkorg på den stora gräsmattan framför Koppartälten. Hagaparken lever ett liv också på vintern. Författare: Hans Landbeg. Sid: 10

Sagan om Vinter-Haga, Kulturvärden nr.4, 1998 (PDF-dokument, )

Axel Oxenstiernas palats

Den första juli i år genomförde SFV en intern omorganisation som bland annat innebar att nio fastighetsdistrikt blev sex. Axel Oxenstiernas palats blev därmed edigt för nya hyresgäster. Författare: Andreas Heymowski. Sid: 14-19

Axel Oxenstiernas palats, Kulturvärden nr.4, 1998 (PDF-dokument, )

Från komagar till panoramafönster

Fönster, inte minst glaset som sitter i dem, har genom historien lyst upp vår tillvaro från meledtidens ljusgluggar täckta med komage - till dagens skyskrapor med panoramavy. Författare: Ingrid Sommar. Sid: 20-25

Från komagar till panoramafönster, Kulturvärden nr.4, 1998 (PDF-dokument, 2,4 MB)

Ett träslott på Nordkalotten

SFV ansvarar för Sveriges nordligaste landshövdingresiden. Tillsammans med verket inredningsarkitekt har Luleå residens renoverats. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 26-33

Ett träslott på Nordkalotten, Kulturvärden nr.4, 1998 (PDF-dokument, )

Notiser

En träbro som förr, C/o Sweden, Tillgänglig byggnad, Nya häckar och gamla murar, Nya broderier på parterren, Skeppsholmsbron på god väg och Nytt liv på UD:s gård. Sid: 34-35

Notiser, Kulturvärden nr.4, 1998 (PDF-dokument, 791 kB)

Baksidesannons

Kasper Salinpriset till Arkitekturmuseet. Författare: Malin Schiratzki. Sid: 36

Baksidesannons, Kulturvärden nr.4, 1998 (PDF-dokument, )