Kulturvärden 1998:2

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: Förändrad organisation
  • Sid: 1-2

Innehåll, Kulturvärden nr.2, 1998 (PDF-dokument, 791 kB)

Makt och ära - Skokloster ett slott från stormaktstiden

Skoklosters slott vid Mälaren var det största privata byggnadsföretaget i Sverige under stormaktstiden. Slottet som förvärvades av staten 1967 är idag museum och förvaltas av SFV. Författare: Rebecka Millhagen. Sid: 3-9

Makt och ära - Skokloster ett slott från stormaktstiden, Kulturvärden nr.2, 1998 (PDF-dokument, )

Kungens nya lindalléer

Den 8 maj i år planterades de första nya träden i Drottningholms lindalléer. Det var kungen själv, sekunderad av FSV:s generaldirektör Christer Wadelius och ståthållaren Björn Srängare, som tog de första spadtagen. Författare: Lena Löfgren Uppsäll. Sid: 10-11

Kungens nya lindalléer, Kulturvärden nr.2, 1998 (PDF-dokument, )

Fem förvaltartjejer

Kvinnor i traditionellt manliga yrkesroller kan ibland mötas av skepsis och fördomar. Hur är det på Fastighetsverket, där en liten skara kvinnor med olika bakgrund valt att arbeta med fastighetsförvaltning? Har de det svårare eller rent av lättare än sina manliga kollegor? Författare: Eva Molander. Sid: 12-17

Fem förvaltartjejer, Kulturvärden nr.2, 1998 (PDF-dokument, 2,3 MB)

Sveriges ambassad i Vilnius

Sveriges ambassad i Litauens huvudstad Vilnius börjar så sakta, efter en uppmärksammad och ekonomiskt mycket lyckad fastighetsaffär, att ta form. Arbetet med att totalrenovera den kulturhistoriskt intressanta byggnaden i Vilnius gamla stadskärna inleddes i februari och beräknas vara färdig i december i år. Författare: Jan Gyllbäck & Bengt Krantz. Sid: 18-19

Sveriges ambassad i Vilnius, Kulturvärden nr.2, 1998 (PDF-dokument, 828 kB)

Dahlbergs sköna SiööCastel

Drottningskärs kastell är en unik miljö. Här finns ett orört 1600-tal bevarat och innanför fem meter tjocka stenmurar löper fäsningens kanondäck som batteridäcken som på ett lilnjeskepp. Den sagolika miljön rustas nu av SFV för att bevaras åt eftervärlden. Författare: Marie Louise Andersén. Sid: 20-22

Dahlbergs sköna SiööCastel, Kulturvärden nr.2, 1998 (PDF-dokument, )

En fästning i törnrosaslummer

Västra Hästholmens fästning utanför Karlskrona är unik även i ett internationellt perspektiv. Den beskriver bättre än någon annan den tid då den moderna artilleriet infördes och vattenhinder så som försänkningar, staket och minlinjer började samverka med batteriet på land. Författare: Kenneth von Kartaschew. Sid: 23-25

En fästning i törnrosaslummer, Kulturvärden nr.2, 1998 (PDF-dokument, )

Fågel Fenix i Björkarnas stad

En gång sträckte sig Västerbottens län nästan ända till Ishavet och omfattade nära två femtedelar av hela riket. Detta väldiga hövdingadöme skapades 1638 med Umeå som residensstad. Från Umeå i söder var den 150 mil till den nordligaste socknen i länet. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 26-31

Fågel Fenix i Björkarnas stad, Kulturvärden nr.2, 1998 (PDF-dokument, )

Från fjäll och myr

Vid kavalleriet i Umeå för svart 30 år sedan serverades ofta renskav den jättelika matsalen, gärna åtföljd av glass med hjortronsylt. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 31

Från fjäll och myr, Kulturvärden nr.2, 1998 (PDF-dokument, 416 kB)

Utflyktsmål sommaren 1998

Sommar och semester ger ofta tid till utflyker och resor runt om i landet. Många av SFV:s byggnader är spännande utflyktsmåloch här berättar vi om vad några av dem erbjuder i sommar. Sid: 32-33

Utflyktsmål sommaren 1998, Kulturvärden nr.2, 1998 (PDF-dokument, 884 kB)

Notiser

Nytt museum i Göteborg, Ett bilfritt torg, En okänd hemlig gång, Resa sten, Kulturhuvudstadshus och värdefull sankmark. Sid: 24-25

Notiser, Kulturvärden nr.2, 1998 (PDF-dokument, 803 kB)

Baksidesannons

Ett dass värt en mässa. Författare: Hans Landberg. Sid: 36

Baksidesannons, Kulturvärden nr.2, 1998 (PDF-dokument, 374 kB)