Kulturvärden 1998:1

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: Bra resultat och nöjda hyresgäster
  • Sid: 1-2

Innehåll, Kulturvärden nr.1, 1998 (PDF-dokument, 755 kB)

Stockholms slott - ett monument över den svenska stormaktstiden

Den intensiva diskussionen om färgsättningen av Stockholms slott för något år sedan visade att det finns ett stort engagemang hos allmänheten. Författare: Kerstin Westerlund. Sid: 3

Stockholms slott - ett monument över den svenska stormaktstiden, Kulturvärden nr.1, 1998 (PDF-dokument, )

Stockholms slott bekänner färg

Tre sekel av fullbordande och arkitektoniskt gestaltande har grundligt utforskats, vilket lett till flera intressanta upptäckter. Genom detta tecknar sig nu slottets färghistoria med skarpa konturer. Författare: Calle Althoff. Sid: 4-9

Stockholms slott bekänner färg, Kulturvärden nr.1, 1998 (PDF-dokument, )

Flagor av färg - spår som belyser slottets historia

Analysen av de färgrester som hittats på slottet avslöjar vilka pigment som ingått i färgen och i vilken ordning de olika färglagren tillkommit. Författare: Anna Birath. Sid: 10-13

Flagor av färg - spår som belyser slottets historia, Kulturvärden nr.1, 1998 (PDF-dokument, )

Vad arkiven avslöjar - Slottets uppbyggnad och färgsättning 1692-1760

I slottsarkivet kan slottets byggnadshistoria följas i detalj genom räkningar för utfört arbete och materialleveranser. Här finns även räkningar på de färgpigment som köptes in för slottets färgsättning. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 14-19

Vad arkiven avslöjar - Slottets uppbyggnad och färgsättning 1692-1760, Kulturvärden nr.1, 1998 (PDF-dokument, )

Reflektioner kring ett ideal

Vår syn på en historisk byggnads färgsättning berättar mycket om vår egen tids syn på historiska epoker. Författare: Göran Alm. Sid: 20-23

Reflektioner kring ett ideal, Kulturvärden nr.1, 1998 (PDF-dokument, )

Guldskimmer eller bara skit - sekelskiftets restaurering

Patinan och det begynnande förfallet fick ett värde i sig som ett uttryck för historiens och tidens gång. Författare: Hans Landberg. Sid: 24-25

Guldskimmer eller bara skit - sekelskiftets restaurering, Kulturvärden nr.1, 1998 (PDF-dokument, )

Vem sätter färgen?

Få frågor engagerar och skapar mer debatt än färgsättningsfrågor. Att besluta om färgen på en byggnad kräver dock stor specialkunskap och lång erfarenhet för att resultatet ska bli lyckligt. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 26-31

Vem sätter färgen? Kulturvärden nr.1, 1998 (PDF-dokument, )

Stadens färger - Fastighetsverket och färgsättningstraditionen

Det är viktigt att stadens färger upplevs inte bara som vackra, utan även som rätta. Att det känns att de har en hävd och tradition som passar till arkitekturen. Författare: Mrgareta Cramér. Sid: 32-37

Stadens färger - Fastighetsverket och färgsättningstraditionen, Kulturvärden nr.1, 1998 (PDF-dokument, )

Notiser

Försörjningen tryggad, Kulturhuvudstadsåret, 90 år vid Nybroplan, Gustav III:s lustslup Delfinen, Galleri i medeltida kungsgård, En gång på Waldemarsudde, Nyckel till Bäckaskog och En prinsessas palats. Sid: 38-39

Notiser, Kulturvärden nr.1, 1998 (PDF-dokument, 846 kB)

Baksidesannons

Arkitekturen öppnar dörrarna. Författare: Malin Schiratzki. Sid: 40

Baksidesannons, Kulturvärden nr.1, 1998 (PDF-dokument, 358 kB)