Kulturvärden 1997:4

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: God jul och Gott nytt år
  • Sid: 1-2

Innehåll, Kulturvärden nr.4, 1997  (PDF-dokument, 132 kB)

Riksens ständers hus

Från det ögonblick en byggnad står klar börjar den sakta förändras. Huset anpassar sig till nya krav och idéer genom om- och tillbyggnader som hela tiden leder byggnaden framåt mot nya funktioner och nya uppgifter. Att färdigställa ett hus är inte att avsluta något, det är att inleda något – en process av förändring. Författare: Hans Landberg. Sid: 3-7

Riksens ständers hus, Kulturvärden nr.4, 1997 (PDF-dokument, 358 kB)

Pyramider av rymd och ljus

Sedan byggstarten i augusti 1994 har den nya byggnaden för Moderna museet och Arkitekturmuseet diskret tagit form på Skeppsholmens norra sluttning. När den invigs i februari 1998 är 1900-talets största svenska museiprojekt i hamn. Författare: Rebecka Millhagen. Sid: 8-14

Pyramider av rymd och ljus, Kulturvärden nr.4, 1997 (PDF-dokument, 421 kB)

Den Hårlemanska färgen

Svartsjö slott, uppfört som jaktslott slutet av 1730-talet efter ritningar av överintendenten och arkitekten Carl Hårleman, blev stilbildande för åtskilliga slotts- och herrgårdsbyggnader under 1700-talet. Författare: Anders Zander. Sid: 15

Den Hårlemanska färgen, Kulturvärden nr.4, 1997 (PDF-dokument, 73 kB)

Slottsstallet vid Drottningholm

Slottsstallet vid Drottningholm rymmer många välbevarade 1700-talsmiljöer där tiden tycks ha stått still. I sommar har SFV varsamt renoverat de lokaler där högvakten varit inhyst de senaste 200 åren. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 16-21

Slottsstallet vid Drottningholm, Kulturvärden nr.4, 1997 (PDF-dokument, 331 kB)

Miljöarbetet i Centralpalatset

I november slutförs ett av de två miljöanpassade ombyggnadsprojekt som SFV för närvarande bedriver. Det är ombyggnaden av Centralpalatset i Stockholm som blir klar. Författare: Malin Schiratzki. Sid: 22-23

Miljöarbetet i Centralpalatset, Kulturvärden nr.22 (PDF-dokument, 192 kB)

Örlogsstadens residens

När kungen övernattar i sitt reserverade rum på residenset i Karlskrona har han Östersjön in på knuten och Bastion Auroras bistra murar utanför sovrumsfönstret. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 24-29

Örlogsstadens residens, Kulturvärden nr.4, 1997 (PDF-dokument, 192 kB)

Notiser

Skeppsholmsbron, Risad fasad, Den helige andes hus, Lindarna föll, I diplomatins salonger och En kopia av slaget vid Leipzig. Sid: 30-31

Notiser, Kulturvärden nr.4, 1997 (PDF-dokument, 211 kB)

Baksidesannons

Stora Gustavsborg, Författare: Hans Landberg. Sid: 32

Baksidesannons, Kulturvärden nr.4, 1997 (PDF-dokument, 76 kB)