Kulturvärden 1996:4

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: Kvalitetsutveckling
  • Sid: 1-2

Innehåll, Kulturvärden nr.4, 1996 (PDF-dokument, 831 kB)

Malingsbo - ett bruk och en herrgård

I skogarna kring Malingsbo vittnar slagg och spår av milbottnar om stormaktstidens marknadsekonomi som en gång ledde till att bygden befolkades. Den varckra bruksherrgården från början av 1700-talet fick ett ståndmässigt utförande. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 3-8

Malingsbo - ett bruk och en herrgård, Kulturvärden nr.4, 1996 (PDF-dokument, 2,6 MB)

Malingsbos herrgård söker hyresgäst

SFV har övertagit Malingbos bruksherrgård med 7,5 hektar omgivande mark från Byggnadsstyrelsen och Domänverket. Författare: Catrine Arvidsson. Sid: 8

Malingsbos herrgård söker hyresgäst, Kulturvärden nr.4, 1996 (PDF-dokument, 473 kB)

Ett manligt verk af inhemsk konst

Torben Grut är mest känd som arkitekt till Stockholms stadion, men han är också upphovsman till en av de svenska utrikesförvaltningens ståtliga byggnader, ambassadhuset i Helsingfors. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 9-11 + 24

Ett manligt verk af inhemsk konst, Kulturvärden nr.4, 1996 (PDF-dokument, 1,7 MB)

Fastighetsverkets arkitekturpris till Alnarp

Vid lantbruksuniversitetet i Alnarp behövde man en ny aula och ett nytt bibliotek. Istället för att bygga nytt valde man att bygga om den gamla ladugården från 1860-talet. Författare: Hans Landberg. Sid: 12-13

Fastighetsverkets arkitekturpris till Alnarp, Kulturvärden nr.4, 1996 (PDF-dokument, 947 kB)

Varsam upprustning av Arvsfurstens palats

Arvsfurstens palats har fått en påtaglig ansiktslyftning. Fasaderna har målats och även invändigt har palatset rustats. Författare: Göran Ringblom. Sid: 14-17

Varsam upprustning av Arvsfurstens palats, Kulturvärden nr.4, 1996 (PDF-dokument, 1,6 MB)

Det hvita templet vid Nybroplan

Det hvita templet var en vanlig benämning på Dramaten i början av seklet. Författare: Eva Molaner. Sid: 18-23

Det hvita templet vid Nybroplan, Kulturvärden nr.4, 1996 (PDF-dokument, )