Kulturvärden 1996:3

Innehåll

  • Innehåll
  • Ledare: Sommaren som gått
  • Sid: 1-2

Innehåll, Kulturvärden nr.3, 1996 (PDF-dokument, 746 kB)

Min saliga vän herr Baron Hårleman

Om Hårleman. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 3-7

Min saliga vän herr Baron Hårleman, Kulturvärden nr.3, 1996 (PDF-dokument, 2,1 MB)

Ett fängslande slott

Svartsjö slott som av den äldre generationen förknippas med fångvårdsanstalten - Svartsjöanstalten - håller på att återställas i det skick det hade som kungligt lustslott på 1700-talet. Författare: Hans Landberg. Sid: 8-15

Ett fängslande slott, Kulturvärden nr.3, 1996 (PDF-dokument, 3,3 MB)

Gult eller brunt?

Under sommaren har i media pågått en debatt om vilken färg Stockholms slott bör ha. SFV:s generaldirektör Christer Wadelius redovisar här verkets syn på färgsfrågan. Författare: Christer Wadelius. Sid: 16-17

Gult eller brunt? Kulturvärden nr.3, 1996 (PDF-dokument, 821 kB)

Berlinambassaden - en dröm i glas och betong

När Berlin blir Tysklands huvudstad 1999 kommer de fem nordiska länderna för första gången att flytta in i en gemensam ambassadanläggning med en egen kanslibyggnad för varje land. Författare: Roland Persson. Sid: 18-20

Berlinambassaden - en dröm i glas och betong, Kulturvärden nr.3, 1996 (PDF-dokument, 1,0 MB)

Mera prydlig, anständig och warachtig

Härnösand, Norrlands Athen, blev residensstad i Västernorrlands län 1778. Residensbyggnaden är ett av de första exemplen i Sveriges på det sena 1700-talets nyklassicistiska arkitektur. Författare: Staffan Nilsson. Sid: 21-23

Mera prydlig, anständig och warachtig, Kulturvärden nr.3, 1996 (PDF-dokument, 1,3 MB)

Baksidesannons

Nytt förslag återskapar unika miljöer & Ronésnska palatset på Pikk 28 i Tallinn. Sid: 24

Baksidesannons, Kulturvärden nr.3, 1996 (PDF-dokument, 440 kB)