Kulturvärden 1995:4

Ledare

Ett gott nytt år. Författare: Christer Wadelius. Sid 2

Omslag, innehåll och ledare Kulturvärden nr 4, 1995 (PDF-dokument, 711 kB)

Carl Fredrik Adelcrantz - Konstnär och ämbetsman

Carl Fredrik Adelcrantz visade tidigt anlag för arkitekturen men eftersom fadern hade blivit fråntagen sina ämbeten som slotts- och stadsarkitekt av politiska skäl ville han inte låta sin son bli arkitekt. Istället blev Carl Fredrik ämbetsman och först när fadern dog kunde han växla in på den bana som hans håg egentligen stod till. Han har bland annat ritat Kungliga operan. Författare: Staffan Nilsson, fil dr antikvarie. Sid 3-7

Carl Fredrik Adelcrantz - Konstnär och ämbetsman (PDF-dokument, 2301 kB)

Representativ representation

Vid sidan av ambassaden i Bryssel har Sverige sedan länge haft en delegation för kontakter med De Europeiska Gemenskaperna. Lokalerna blev för små och ett nytt hus blev aktuellt. Urvalskriterierna var många men efter ett tag hittade man lokaler som passade bra. Huset är beläget vid parken Square de Meeûs. Författare: Bo Myrenberg, arkitekt. Sid 8-11

Representativ representation (PDF-dokument, 1496 kB)

Västerås slott - Borgen vid Svartån

Vid Svartåns utlopp i Mälaren ligger Västerås - sedan urminnes tider en av Mälardalens och rikets viktigaste orter. När staden växte i betydelse blev det nödvändigt med ett starkt fäste som skydd för staden och som residens för kungens fogde. Kring mitten av 1200-talet byggdes därför ett hus vid Svartåns utlopp - Västerås slott. Författare: Staffan Nilsson, fil dr antikvarie. Sid 12-15

Västerås slott - Borgen vid Svartån (PDF-dokument, 1778 kB)

Bokrikehus åt trångbott nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, som är Sveriges nationalbibliotek, har sitt ursprung i Vasakungarnas boksamlingar. 1595 fick biblioteket lokaler i Stockholms slott. Upp genom åren har Kungliga biblioteket flyttat runt i Stockholm på grund av trångboddhet. 1871 lades den första grundstenen till Kungliga bibliotekets nuvarande lokaler i Humlegården. Under första hälften av 1990-talet flyttades den omfattande boksamlingen till två bergsrum 40 meter under marknivån och ombyggnaden av biblioteket fortsätter. Författare: Staffan Nilsson, fil dr antikvarie. Sid 16-19

Bokrikehus åt trångbott nationalbibliotek (PDF-dokument, 1555 kB)

Nya naturreservat i hela landet

Cirka 1,2 miljoner hektar värdefull mark runtom i landet överförs från Statens fastighetsverk till Naturvårdsverket. Överenskommelsen innebär att marken skyddas som naturreservat eller nationalpark i 14 län. En femtedel av marken är produktiv skogsmark. Sid 19

Nya naturreservat i hela landet (PDF-dokument, 467 kB)

Kulturbyggnader i nytt ljus

I den nyutkomna boken "Sagerska Huset" kan man läsa om den omfattande restaurering som påbörjades 1989 då staten köpte Sagerska huset. Sid 20

Kulturbyggnader i nytt ljus (PDF-dokument, 345 kB)

"Kina slott - dröm och verklighet"

Boken "Kina slott - dröm och verklighet" ger en presentation av slottet och glimtar från de dagar då det var ett kungligt sommarnöje. Sid 20

Kina slott - dröm och verklighet (PDF-dokument, 345 kB)