Kulturvärden 1995:3

Ledare

Levande anläggningar. Författare: Christer Wadelius. Sid 2

Omslag, innehåll och ledare Kulturvärden nr 3, 1995 (PDF-dokument, 659 kB)

Det fantastiska Huseby

Sedan 1994 förvaltar Statens fastighetsverk Huseby bruk. Huseby testamenterades till svenska staten av fröken Florence Stephens som avled 1979. Godset består av 2123 hektar mark varav 1550 är produktiv skog, 240 åker och 110 beten. Jordbruket är utarrenderat. Författare: Lars-Olof Larsson. Sid 3-7

Det fantastiska Huseby (PDF-dokument, 2284 kB)

Fastighetsverket investerar i Huseby bruk

Kulturmiljövårdande myndigheter har länge rekommenderat mjölkproduktion som en del i att bibehålla kulturmiljön vid Huseby bruk. För att anpassa djurhållningen till moderna krav bygger SFV om en ladugård. Sid 7

Fastighetsverket investerar i Huseby bruk (PDF-dokument, 469 kB)

En flitig man

Fredrik Blom var inte bara arkitekt utan också en framstående tekniker, ämbetsman och lärare. De främsta verk som Blom har ritat är kasernetablissemanget för Livgardet till häst vid Storgatan samt Amiralitetskyrkan och Båtsmanskasernen på Skeppsholmen. Författare: Staffan Nilsson, fil dr antikvarie. Sid 8-11

En flitig man (PDF-dokument, 1688 kB)

Strömsholms slott

Gamla linnehanddukar från OK har förvandlats till vackra tapeter på kunglig slottsvägg. På Strömsholms slott - ett av de åtta kungliga slotten som Fastighetsverket förvaltar - har tre rum nyligen restaurerats. Författare: Sven Kristiansen. Sid 12-15

Strömsholms slott (PDF-dokument, 1465 kB)

Tillbaka till Tiergarten

Den svenska ambassaden i Berlin ingår i ett spännande samnordiskt projekt. När alla pusselbitar faller på plats kommer de nordiska ambassaderna att bli grannar med varandra och södra Tiergarten i Berlin. Författare: Hedvig Hedqvist, medarbetare i SvD. Sid 16

Tillbaka till Tiergarten (PDF-dokument, 400 kB)

På grund av att staten upphör

Klockan kvart över åtta på kvällen den 22 november 1943 flög bombplanen in över Berlin och många av de kvarter där utländska bestickningar fanns blev träffade. Svenska staten hade år 1912 köpt en villa i diplomatkvarteren i Tiergarten med adress Tiergartenstrasse 36. Författare: Staffan Nilsson, fil dr antikvarie. Sid 17-19

På grund av att staten upphör (PDF-dokument, 1422 kB)

Johans kyrka i fiskarestan

Gävle är Norrlands enda medeltida stad och omnämns i en offentlig handling första gången 1432 och bör ha blivit stad någon gång under 1400-talets början. Författare: Staffan Nilsson, fil dr antikvarie. Sid 20-23

Johans kyrka i fiskarestan (PDF-dokument, 1903 kB)

Historisk rundvandring på Riddarholmen

Debatten om ett tredje järnvägsspår över Riddarholmen har ökat intresset för ön och dess byggnader. Därför har SFV producerat en broschyr som beskriver Riddarholmens historia. Sid 24

Historisk rundvandring på Riddarholmen (PDF-dokument, 391 kB)

Gå i fängelse...

Utställningen "Gå i fängelse" är inhyst i Armémuseum och där kan man möta den svenska fängelsehistorien från skampåle, straffstockar och järnkronor till en modern fängelsecell. Författare: Sven Kristiansen. Sid 24

Gå i fängelse... (PDF-dokument, 391 kB)