Kulturvärden 1995:2

Ledare

Tredje spåret. Författare: Christer Wadelius. Sid 2

Omslag, innehåll och ledare Kulturvärden nr 2, 1995 (PDF-dokument, 746 kB)

Gyllene salar bakom diskret fasad

Bakom Tessinska palatsets diskreta fasad vid Slottsbacken döljs en ståtlig fil av guldglimmande barocksalar. I palatset residerar landshövdingen i Stockholms län, som kan blicka ned över en barockträdgård i miniatyr, en okänd pärla mitt i stenstaden. Författare: Jane Fredlund, kulturhistoriker. Sid 3-7

Gyllene salar bakom diskret fasad (PDF-dokument, 2099 kB)

Carls Croona - Marinmuseets hemmahamn

1670-talet präglades av krig och umbäranden för det svenska folket. Riket hade nått sin största omfattning och konung Carl XI hade för avsikt att skydda de gränser som nu rådde. Eftersom landet hade provinser både vid Östersjöns södra och östra strand, var herraväldet i södra Östersjön av största vikt. Författare: Per-Inge Lindqvist, museichef Marinmuseum. Sid 8-11

Carls Croona - Marinmuseets hemmahamn (PDF-dokument, 1716 kB)

Isak Gustaf Clason - arkitekt, lärare och ämbetsman

Isak Gustaf Clason kämpade för Muren, för den sant synliga fasaden och för gedigna material som natursten och tegel. Något som känns igen i många av hans verk. Författare: Ingrid Somma. Sid 12-17

Isak Gustaf Clason - arkitekt, lärare och ämbetsman (PDF-dokument, 2473 kB)

Att förse Sveriges ambassader med svensk interiör

De svenska ambassaderna runt vår jord representerar Sverige på flera sätt. På ambassaderna finns bland annat det bästa Sverige har av inredningsdesign och konst. Författare: Statens fastighetsver. Sid 18-21

Att förse Sveriges ambassader med svensk interiör (PDF-dokument, 1342 kB)

Siaröfortet - se men inte synas

Siaröfortet är en väl dold militäranläggning från mellankrigstiden och ett välbevarat fort som ingått i den yttre befästningslinjen utanför Vaxholm. Första världskrigets utbrott var orsak till denna förstärkning av det stockholmska kustförsvaret. Författare: Märta Holker. Sid 22-23

Siaröfortet - se men inte synas (PDF-dokument, 923 kB)

"Oh, qu'il est beau"

Oscar I lät beställa statyn av sin far, Karl XIV Johan, hos den store skulptören Bengt Fogelberg. Trots att Fogelberg var bofast i Rom fick han flera stora uppdrag i Sverige. Statyn göts i München och fraktades med båt till Stockholm. Författare: Sven Kristiansen. Sid 24

'Oh, qu'il est beau' (PDF-dokument, 387 kB)