Kulturvärden 1995:1

Ledare

Upptäck Sverige. Författare: Christer Wadelius. Sid 2

Omslag, innehåll och ledare Kulturvärden nr 1, 1995 (PDF-dokument, 678 kB)

Gustav Vasa - jordägare och byggherre

Gustav Vasa var inte bara politiker och krigare. Han var också en skicklig fastighetsförvaltare och byggherre. Under hans regering förvärvade kronan mark och byggnader som idag förvaltas av Statens fastighetsverk. Författare: Lars O. Lagerqvist, fil dr. Sid 3-7

Gustav Vasa - jordägare och byggherre (PDF-dokument, 2206 kB)

Strömgatan 18 - Sagerska huset klart för inflyttning

Ombyggnaden och restaureringen av Sagerska huset till tjänstebostad och representation för UD har pågått i drygt ett år och under april sker inflyttningen. Sagerska huset var privatbostad till 1988 då Vera Sager dog. Staten köpte huset 1989 och efter det började dåvarande Byggnadsstyrelsen bygga om det. Författare: Staffan Nilsson, fil dr antikvarie. Sid 8-11

Strömgatan 18 - Sagerska huset klart för inflyttning (PDF-dokument, 1312 kB)

Biskopens borg, kungens slott, hövdingens residens

Ute på den vidsträckta Östgötaslätten ligger Linköping, residensstad i Östergötlands län och stiftsstad i Linköpings stift. Sedan gammalt var Liunga kaupinga, handelsplatsen på ljungheden, landskapets viktigaste ort. Författare: Staffan Nilsson, fil dr antikvarie. Sid 12-15

Biskopens borg, kungens slott, hövdingens residens (PDF-dokument, 1747 kB)

"Skall flaggan flyga både nätter och dagar"

Fortfarande blåser örlogsflaggan från Kastellholmen och det har den gjort i mer än trehundra år. Flottan har dock lämnat sina öar i Stockholms ström och Fastighetsverket vårdar nu byggnaderna på Kastellholmen och Skeppsholmen. Författare: Staffan Nilsson, fil dr antikvarie. Sid 16-17

'Skall flaggan flyga både nätter och dagar' (PDF-dokument, 985 kB)

Varbergs fästning

Varbergs fästning är ett arv från den danska kronan, tillfallet Sverige genom freden i Brömsebro den 13 augusti 1645. Författare: Kenneth von Kartaschew. Sid 18-22

Varbergs fästning (PDF-dokument, 2101 kB)

Upptäcktsresan 95

Sid 23

Upptäcktsresan 95 (PDF-dokument, 326 kB)

Vårstädning på Operan

Fastighetsverket utför under våren en översyn och rengöring av de kungliga utrymmena i Operahuset. De kungliga rummen är en sällsamt orörd praktmiljö från 1800-talets slut, utformad som en hyllning till Oscar II och hans ätt. Författare: Birgitta von Haslingen. Sid 24

Vårstädning på Operan (PDF-dokument, 416 kB)