Kulturvärden 1994:3

Ledare

Mycket händer! Författare: Christer Wadelius. Sid 2

Omslag, innehåll och ledare Kulturvärden nr 3, 1994 (PDF-dokument, 719 kB)

Visingsö - Vätterns egen pärla

Många har säkert på sin färd förbi Vättern, uppe på den moderna motorvägen, blickat väster ut över vattnet för att se den pärla som kallas Vätterns egen - en ö omfluten av friskt källvatten med en historia som går tillbaka till den tid då saga och sägen var sanning. Här finns Visingsö kungsgård och kronopark, mark som SFV idag har ansvar för. Författare: Sven Kristiansen. Sid 3-5

Visingsö - Vätterns egen pärla (PDF-dokument, 1230 kB)

Örebro slott

Med denna artikel inleder KulturVärden en serie om landets länsresidens. Byggnader som i de flesta fall besitter betydande kulturhistoriska värden. Eftersom de i regel inte är tillgängliga för allmänheten tycker vi att det är extra angeläget att presentera just dessa byggnader. Författare: Staffan Nilsson, fil dr antikvarie. Sid 6-9

Örebro slott (PDF-dokument, 1589 kB)

Kvarteret Johannes större

Kvarteret Johannes större är ett av de få kvarter som överlevde Stockholms stora cityomdaning under 1950-, 60- och 70-talen. Kvarteret tillkom genom den stora stadsplaneregleringen på Norrmalm under 1640-talet och innehåller flera intressanta byggnader. Författare: Staffan Nilsson, fil dr antikvarie. Sid 10-11

Kvarteret Johannes större (PDF-dokument, 709 kB)

Stuvad abborre, korkmiljoner och folkliv

Strax efter Djurgårdsbron i Stockholm ligger korkmagnaten Hjalmar Wicanders sekelskiftespalats i sin park. Det passeras årligen av hundratusentals människor, men är ändå okänt för de flesta. Villa Lusthusporten är ett av många byggnadsminnen som Statens fastighetsverk förvaltar. Författare: Staffan Nilsson, fil dr antikvarie. Sid 12-17

Stuvad abborre, korkmiljoner och folkliv (PDF-dokument, 2443 kB)

"at förse Riket med beständige och prydlige byggnader"

Byggprojektgruppens uppgift är att på uppdrag från de olika fastighetsdistrikten, inrikes och utrikes, genomföra Fastighetsverkets större byggprojekt. Gruppen som består av 15 personer arbetar med alla slags byggprojekt, alltifrån lokalplanering inför planerad förhyrning av generalkonsulat i S:t Petersburg till museiprojektet Moderna museet. Författare: Peter Ohrstedt. Sid 18

'at förse Riket med beständige och prydlige byggnader' (PDF-dokument, 420 kB)

Pågående projekt

En presentation av pågående inrikes- och utrikesprojekt och hur mycket de beräknas kosta. Sid 19

Pågående projekt (PDF-dokument, 436 kB)

På fästningsfronten mycket nytt

Till det nationella kulturarvet hör ett betydande antal fästningar med vilket här menas byggnadsverk som uppförts eller anlagts för en försvarsuppgift. Det handlar om allt från borgar och slott från 1500-talet till mer renodlade försvarsanläggningar från senare tid. Författare: Kenneth von Kartaschew. Sid 19

På fästningsfronten mycket nytt (PDF-dokument, 436 kB)

Slott i våra hjärtan?

Vad är ett slott? En stenhög som minner om forna tiders glans eller utsugning, beroende på vilket klassperspektiv man intar? En slumrande resurs för turismindustrin? En byggnad som avspeglar alla tider och som bör nyttjas varsamt, om alls? Eller en black om foten som mest kostar pengar och inte har några tydliga värden överhuvudtaget? Författare: Eva Albrektson, journalist. Sid 20-22

Slott i våra hjärtan? (PDF-dokument, 1323 kB)

Explosiv nyhet

Nu byter SFV ut det miljöfarliga freonet - mot propangas! Idékläckaren är SFV-förvaltaren Patrik Häggstrand som bland annat ansvarar för en del av regeringens och departementens arbetsplatser i Klarakvarteren Björnen och Brunkhalsen, Stockholm. Författare: Diana Hjoberg, journalist. Sid 23

Explosiv nyhet (PDF-dokument, 423 kB)

Vallarna vid Vadstena slott byggs ut

Vadstena slott uppfördes med försvarsvallar, men dessa togs bort på 1800-talet för att ersättas med en hamnpir vid Vätterns strand. När Landsarkivets lokaler blev för små uppkom diskussionen om att återuppföra vallarna, men att göra dessa ihåliga för nya arkivlokaler. Författare: Per-Anders Johansson. Sid 24

Vallarna vid Vadstena slott byggs ut (PDF-dokument, 321 kB)