Kulturvärden 1994:2

Ledare

Stort intresse för kulturarvet. Författare: Christer Wadelius. Sid 2

Omslag, innehåll och ledare Kulturvärden nr 2, 1994 (PDF-dokument, 728 kB)

En fästning å Vätterns strand

Den första juli i år tog Statens fastighetsverk över Karlsborgs fästning. Karlsborg, med sina ca 550 000 m³ byggnadsvolymer och ca 130 000 m² lokaler är, tillsammans med Vabergets bergsfort som Fastighetsverket senare tar över, ett mäktigt minne över svensk fortifikationshistoria. Fästningen skulle byggas på tio år. Författare: Sven Kristiansen. Sid 3-6

En fästning å Vätterns strand (PDF-dokument, 1694 kB)

En straffånges vardag

Hur gestaltade sig vardagen för den stackare som kommenderats till arbete på Karlsborgs fästning under 1820- och 1830-talen? Sid 7

En straffånges vardag (PDF-dokument, 426 kB)

Befäst idyll

Karlsborgs kommun finns, därför att Karlsborgs fästning en gång byggdes. Kommunen har levt i ett symbiotiskt förhållande med fästningen och i takt med försvarets minskade kaka måste andra näringar utvecklas. Karlsborg är landets mest försvarsberoende kommun. Författare: Sven Kristiansen. Sid 8-9

Befäst idyll (PDF-dokument, 815 kB)

Att skapa en atmosfär

Hur ger man en lämplig inredning åt ett hus, som knappast har kvar något från sitt 1600-talsförflutna? Huset är ambassaden i Tallin och ska ge en representativ bild av Sverige, men också tjäna som funktionellt kansli åt ambassaden. Författare: Erik Ahlsén, inredningsarkitekt. Sid 10

Att skapa en atmosfär (PDF-dokument, 419 kB)

Karl XII:s staty - en hyllning till de stupade i Poltava

Karl XII:s staty uppfördes genom en insamling. Statyn utfördes av Johan Peter Molin och göts på Kungsholmen i Stockholm. Två alternativ fanns till placering av statyn. Slutligen bestämdes Kungsträdgården och avtäckningen skedde den 30 november 1868. Författare: Sven Kristiansen. Sid 11

Karl XII:s staty - en hyllning till de stupade i Poltava (PDF-dokument, 493 kB)

Första spadtaget!

Första spadtaget har tagits på Skeppsholmen för nya Moderna museet. Museet beräknas vara klart till kulturhuvudstadsåret 1998. Författare: Hedvig Hedqvist, medarbetare i SvD. Sid 11

Första spadtaget! (PDF-dokument, 493 kB)

Ny lag ger fjäril vingad bättre miljö

Med lagens hjälp ska Hagaparken få en vård, som i en färsk vårdplan ska ge en mångfald av både växter och djur. Hagaparken, strax utanför Norrtull i Stockholm, är inte bara en viktig länk i den stora gröna lungan som utgör Ekoparken. Den är det första exemplet i Sverige på den engelska parken. Författare: Göran Prage. Sid 12-13

Ny lag ger fjäriln vingad bättre miljö (PDF-dokument, 916 kB)

Haga, Piper och den engelska parken

Haga är det främsta exemplet i Sverige, och ett av de förnämsta i Europa, på den engelska landskapsparken. Istället för de strängt hållna trädgårdarna, italienska och franska, ville man skapa parker som i högre grad anslöt sig till den fria naturen. Författare: Staffan Nilsson, Fil. Dr antikvarie. Sid 14-15

Haga, Piper och den engelska parken (PDF-dokument, 978 kB)

Öppet hus

Den 9 september hölls öppet hus på Statens fastighetsverks huvudkontor vi Järntorget i Stockholm. Runt 450 personer trotsade det ihållande ösregnet för att titta på lokalerna i Gamla stan och prata en stund med Fastighetsverkets personal. Sid 16

Öppet hus (PDF-dokument, 379 kB)

Teatertornet i Gripsholm genomgår hudtransplantation

Restaureringen av teatertornet i Gripsholms slott har nyligen genomförts. Det är det torn som genom århundradena har genomgått flest förändringar. En stilrenovering skulle därför vara nära nog omöjlig att genomföra. Författare: Göran Prage. Sid 17

Teatertornet i Gripsholm genomgår hudtransplantation (PDF-dokument, 428 kB)

Stockholms slott får friska fönster

Stockholms slott blev inflyttningsklart för jämnt 240 år sedan, år 1754. Som alla byggnader har även slottet utsatts för tidens tand. Sedan några år tillbaka pågår en stor renovering för att rätta till det eftersatta underhållet. Arbetet utförs av Statens fastighetsverk i samverkan med Ståthållarämbetet, slottsarkitekten Ove Hidemark och Riksantikvarieämbetet. Författare: Örjan Andersson. Sid 18-19

Stockholms slott får friska fönster (PDF-dokument, 845 kB)

Kulturarvets fastighetsförvaltare

Den 1 oktober startade Statens fastighetsverk sin verksamhet. De flesta av SFV-fastigheterna tillhör vårt nationella kulturarv, dvs byggnader och monument som utgör en väsentlig del av den svenska historien. SFV förvaltar klenoder från den första stora statliga byggnadstiden, men svarar också för att regeringen har bra lokaler. Sid 20

Kulturarvets fastighetsförvaltare (PDF-dokument, 438 kB)

KBS 1918-1993

Boken om Byggnadsstyrelsen är nu färdig. KBS verkade i 75 år. 1918 grundades SFV:s företrädare och 1993 uppdelades verket i Statens fastighetsverk, Vasakronan AB, Akademiska hus AB samt Statens lokalförsörjningsverk. Sid 20

KBS 1918-1993 (PDF-dokument, 438 kB)