Kulturvärden 1994:1

Ledare

Kunskap och erfarenhet. Författare: Christer Wadelius. Sid 2

Omslag, innehåll och ledare Kulturvärden nr 1, 1994 (PDF-dokument, 748 kB )

En ansenlig Beurse på Järntorget

Statens fastighetsverk flyttade i april-maj från Garnisonen till Södra Bancohuset vid Järntorget i Gamla stan. Nicodemus Tessin den äldre har ritat huset. Författare: Birgitta von Haslingen. Sid 3-5

En ansenlig Beurse på Järntorget (PDF-dokument, 1276 kB)

I revolutionens spår föddes byggnadsminnesvården

Den franska revolutionen började på morgonen den 14 juli 1789 då en folkmassa angrep Bastiljen i Paris. I revoltens spår svepte en våg av förstörelse över landet, allt som förknippades med den gamla regimen skulle bort. Nationalförsamlingen i Paris insåg vad som var å färde och ingrep. Kungahusets, adelns och kyrkans egendomar konfiskerades med motivationen att de var det franska folkets gemensamma kulturella arv och därför måste bevaras. Föreställningen om ett nationellt kulturarv hade skapats och fröet till den moderna kulturminnesvården var sått. Författare: Staffan Nilsson, Fil dr antikvarie. Sid 6-9

I revolutionens spår föddes byggnadsminnesvården (PDF-dokument, 1832 kB)

Ett gyllene tempel på Djurgården

1929 reste Sven Hedin till Kina på uppdrag av den förmögne svensk-amerikanen Vincent Bendix. Hedins uppdrag var att skaffa ett Lamatempel till den världsutställning som skulle hållas i Chicago 1933. Hedin fann ett vackert gyllene tempel som var byggt i mitten av 1700-talet. Han lät göra en kopia av eftersom det inte var till salu. Efter världsutställningen i Chicago skeppades det vidare och 1986 kom det till Sverige. Författare: Peter Ohrstedt. Sid 10

Ett gyllene tempel på Djurgården (PDF-dokument, 394 kB)

Moderna museet modernare

Det nya Moderna museet kommer att resa sig ur det urschaktade berget på Skeppsholmen. Byggstart är i mitten av augusti i år och inflyttning beräknas ske sommaren 1997. Arkitekt är spanjoren Rafael Moneo. Författare: Peter Ohrstedt. Sid 11

Moderna museet modernare (PDF-dokument, 454 kB)

Nytt marinmuseum i Karlskrona

Inför Bo -93 överlät marinen hela den tidigare marinbasen Stumholmen för civil användning. Där ska det nya marinmuseet nu byggas och det beräknas stå klart för besökare hösten 1997. Författare: Peter Ohrstedt. Sid 11

Nytt marinmuseum i Karlskrona (PDF-dokument, 454 kB)

Sveriges största markförvaltare

Markavdelningen inom SFV kommer att ansvara för förvaltningen av drygt sex miljoner hektar mark och blir därmed Sveriges utan jämförelse största markförvaltare sett till areal. Statens fastighetsverk har fått riksdagens uppdrag att förvalta de markområden som fortfarande ska ägas av staten när Domänverkets, Byggnadsstyrelsens och Vattenfalls bolagisering genomförts. Författare: Statens fastighetsverk. Sid 12-13

Sveriges största markförvaltare (PDF-dokument, 802 kB)

Fastighetsverket tältar på Vattenfestivalen

Fastighetsverket kommer att presentera sin verksamhet i ett informationstält under Vattenfestivalen vid Karl den XII:s staty. Författare: Sven Kristiansen. Sid 13

Fastighetsverket tältar på Vattenfestivalen (PDF-dokument, 433 kB)

Prisad rulle!

En informationsvideo producerades till Statens fastighetsverks start i oktober 1993. Filmen uppmärksammades vid den årliga utdelningen av "Guldklappan", där den fick specialpris för bästa foto. Författare: Sven Kristiansen. Sid 13

Prisad rulle! (PDF-dokument, 433 kB)

En bredsida mot Pikkgatan

Efter Estlands självständighet utvecklades de svensk-estniska förbindelserna mycket snabbt och snart öppnades en svensk ambassad i provisoriska lokaler i Tallinn. Dåvarande Byggnadsstyrelsen sökte permanenta lokaler genom många kontakter. Ett erbjudande från Tallinns stad om att överta det s k Rosenska huset vid Pikkgatan 28 blev en välkommen lösning. Ett historiskt hus i ett ypperligt läge i den gamla stadsdelen. Författare: Elisabet Neider. Sid 14-15 + 20

En bredsida mot Pikkgatan (PDF-dokument, 1296 kB)

Fastighetsförvaltare med 50-miljonerskontrakt

Hadi Lotfi kan fira 10-årsjubileum som fastighetsförvaltare. Han är en av fastighetsverkets ca 20 fastighetsförvaltare, vilka är SFV:s viktigaste kontakt med hyresgästen. Förvaltaren är den som ska vårda både byggnaden och hyresgästen. Hadi ansvarar för byggnaderna på Riddarholmen i Stockholm, utom det s.k. Norstedtshuset. Han svarar även för verkets hus i Gamla Stan, däribland landshövdingens bostad, Tessinska palatset, vid Slottsbacken. Hadi kom 1972 från Iran till Sverige för studier och utbildade sig till civilingenjör. Författare: Sven Kristiansen. Sid 16-17

Fastighetsförvaltare med 50-miljonerskontrakt (PDF-dokument, 833 kB)

ARX REGIA UPSALIENSIS REDIVIVA

Uppsala slott började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Sönerna Erik XIV och Johan III fortsatte bygget och slottet stod klart i slutet av 1500-talet. Slottet fick en slottskyrka i den södra flygeln som utsmyckades med rika stuckdekorationer. Författare: Staffan Nilsson, Fil dr antikvarie. Sid 18

ARX REGIA UPSALIENSIS REDIVIVA (PDF-dokument, 451 kB)

Sagerska huset klart i år

Ombyggnaden av Sagerska huset som började 1993 ska vara klar i slutet av detta år. Huset kommer att användas för regeringskansliets representation och det finns även en möjlighet att inreda en tjänstebostad för statsministern. Författare: Staffan Nilsson, Fil dr antikvarie. Sid 19

Sagerska huset klart i år (PDF-dokument, 337 kB)