Projekteringsanvisningar

SFV:s projektanvisningar är styrande dokument och ingår i SFV:s kvalitetssystem VSA. De är till för att klarlägga de tekniska krav och den kvalitetsnivå som ställs arbeten i våra fastigheter utöver myndighetskrav och branschregler.

Projekteringsanvisningarna ska följas vid upprättande av handlingar/tekniska beskrivningar samt i vissa fall även vid produktion och uppföljning. Vissa projekteringsanvisningar har tillhörande mallar som ska användas i projekten. I förordet till varje projekteringsanvisning beskrivs mer exakt hur de ska användas.

Senaste utgåvor av gällande projekteringsanvisningar

Förteckning över projekteringsanvisningar 2019-06-14 (PDF-dokument, 104 kB)

Beteckningar, märkning och skyltning

Projekteringsanvisning Beteckningar, märkning och skyltning (PDF-dokument, 763 kB)

Brand

Projekteringsanvisning Brand, 2018-11-13  (PDF-dokument, 277 kB)

Cad

Projekteringsanvisning-CAD 2018-06-15  (PDF-dokument, 311 kB)

El- och telesystem

Projekteringsanvisning El-och telesystem 2019-06-14  (PDF-dokument, 317 kB)

Projekteringsanvisning Transportsystem Hissar 2019-06-14 (PDF-dokument, 339 kB)

Energi

Projekteringsanvisning Energistyrning byggprojekt 2019-01-07  (PDF-dokument, 282 kB)

Mall Energistyrning byggprojekt 2019-01-07  (Word-dokument, 89 kB)

Projekteringsanvisning Energi- och volymmätning 2019-06-14 (PDF-dokument, 169 kB)

Livscykelkostnad (LCC)

Projekteringsanvisning LCC 2019-03-14  (PDF-dokument, 224 kB)

Beräkningsmall LCC och miljökalkyl 2019-03-14, levereras mot förfrågan.

Miljöstyrning byggprojekt

Projektanvisning Miljöstyrning byggprojekt 2015-11-01 (PDF-dokument, 323 kB)

Styr och övervakning

Projekteringsanvisning Styr och övervakning, 2018-06-15 (PDF-dokument, 1 MB)

Projekteringsanvisning Styr - Driftskortsbilaga, 2018-06-15 (PDF-dokument, 908 kB)

Projekteringsanvisning Styr - Inventeringsbilaga, 2018-06-15 (PDF-dokument, 512 kB)

Projekteringsanvisning Styr - SCADA-bilaga , 2018-06-15 (PDF-dokument, 490 kB)

VVS och kyla

Projekteringsanvisning VVS och Kyla, 2015-11-0 (PDF-dokument, 392 kB)