Råd och erfarenheter

Som ett komplement till projekteringsanvisningarna finns dokumenten Råd och erfarenheter. De innehåller exempel på smarta lösningar, vägledning, arbetssätt och beskrivningar av teknik i äldre byggnader. Råd och erfarenheter är inte krav (styrande dokument) utan är endast avsedda att användas som ett stöd och vägledning.

Nedan finns senaste utgåvor av gällande Råd och erfarenheter.

Förteckning över råd och erfarenheter (PDF-dokument, 118 kB)

Allmänt

Skötselanvisningar för känsliga miljöer (PDF-dokument, 1,7 MB)

Ventilation för bostäder i äldre byggnader (PDF-dokument, 11,9 MB)

Ventilation för lokaler i äldre byggnader (PDF-dokument, 9,1 MB)

Byggnadsvård

Byggnadsmåleri (PDF-dokument, 4,1 MB)

Trä i byggnader (PDF-dokument, 1,3 MB)

Parkvård i kulturmiljö (PDF-dokument, 3,5 MB)

Byggnadsplåt och smide (PDF-dokument, 5,5 MB)

Putsarbeten (PDF-dokument, 1,9 MB)

Ventilation i äldre byggnader (PDF-dokument, 5,3 MB)

Ventilation in historic buildings (PDF-dokument, 3 MB)

Energibesparande åtgärder på fönster i byggnader med stort kulturvärde (PDF-dokument, 2,3 MB)

Teknik

Avancerad värmestyrning (PDF-dokument, 2,3 MB)

Effektreduktion (PDF-dokument, 1,9 MB)

Energieffektiv avfuktning (PDF-dokument, 2,2 MB)

Utrymningshissar (PDF-dokument, 381 kB)

Värmekabel i takavvattning (PDF-dokument, 3,9 MB)

Utemiljö

Vägledning för yttre ljussättning (PDF-dokument, 3,7 MB)

Tillgänglighet

Tillgängliga kulturhistoriska byggnader och miljöer (PDF-dokument, 7,2 MB)