Hemliga rum

Om Hemliga rum

Hemliga rum är ett sätt för oss på Statens fastighetsverk att visa upp vilket fantastiskt uppdrag vi har att bevara och ta hand om de finaste kulturbyggnaderna i landet. Genom Hemliga rum vill SFV öka kunskapen om det kulturarv alla i Sverige äger gemensamt, och vad det betyder för vår historia, nutid och framtid. Vi vill också skapa ökad förståelse för hur Statens fastighetsverk hanterar de unika kulturmiljöerna. Hemliga rum arrangerades för första gången 2004. Gensvaret från svenska folket var så stort att vi bestämde oss för att genomföra evenemanget vart fjärde år. Temat för 2012 är "Maktbalans". Det handlar om våra befästningar och om hundratals år av befästningskonst. Vi hoppas att ni ska tycka det är lika spännande som vi.

Väl mött!

Har du frågor om Hemliga rum?
sfv@sfv.se

Tillbaka