Hemliga rum

Halva kungariket är ditt

Vi vill att du ska känna dig stolt över ditt kulturarv. För genom staten är du, tillsammans med alla andra i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, kungsgårdar, skogar, renbetesland, fästningar och residens. Det stannar inte ens vid rikets gränser - Sveriges ambassader i utlandet tillhör också alla i Sverige. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk vårdar dagens och skapar framtidens kulturarv.

Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att betydelsen och värdet av det vi äger gemensamt finns kvar till kommande generationer. Tillsammans berättar husen och marken vårt lands historia. Vårt uppdrag är att hålla denna historia levande och intressant.

Läs mer om kulturarvet och Statens fastighetsverk på sfv.se.

Tillbaka