Hemliga rum

Maktbalans

Temat för Hemliga rum 2012 är Maktbalans eller berättelsen om Sveriges gränser och de inre och yttre hot som funnits genom tiderna. Det handlar om vårt försvar, våra krig, vår expansion och neutralitet. Framförallt handlar det om hot och rädsla; för dansken, för ryssen, för uppror och för ett tredje världskrig. Ur hotet och rädslan föddes våra befästningar och vårt försvar. Till en början ovan jord, för att visa fienden sin styrka och senare under jord för att skydda och för att gömma. Idag ser hoten annorlunda ut och hemligheterna finns inte i borgar eller under, utan i datorer och som mänsklig kunskap. Befästningarna har spelat ut sin roll men deras berättelser om dåtidens Sverige och befästningskonstens utveckling finns kvar. De är en del av vårt gemensamma kulturarv.

Tillbaka