Hemliga rum

Oscar Fredriksborg

Under Hemliga rum öppnar vi den annars stängda Oscar Fredriksborg. För första gången visas den branta och fantasieggande trapptunneln som förbinder Övre och Nedre verket på fästningen.

Oskar Fredriksborg uppfördes under slutet av 1800-talet för att skydda inloppet och visade vägen in i en ny tid av fästningsbyggande. Kanoner av 24 cm kaliber kunde höjas och sänkas ur berget. Aldrig tidigare hade försvaret använt betong som byggmaterial. När fästningens båda verk skulle förenas med en tunnel, användes för första gången i Sverige nitroglycerin för att spränga.

Stockholms lås

Från Gustav Vasas tid och ända fram till 1980-talets ubåtskränkningar var Vaxholms fästning en del av det svenska försvaret. Stockholm skyddades väl av sin skärgård men det fanns två infartsleder vid Vaxholm där en fientlig flotta kunde tränga in. Genom att på 1500-talet börja spärra den djupare Oxdjupet med sten, tvingade man all sjötrafik att ta den smala trånga leden förbi Vaxholms kastell.

Efter drygt 300 års arbete med att spärra Oxdjupet, hade de moderna fartygen ökat så mycket i storlek att de inte längre kunde komma igenom det smala sundet vid Vaxholm. Man blev därför tvungen att börja plocka upp all sten ur Oxdjupet igen så att sjöfarten kunde komma fram. För att skydda inloppet uppfördes under slutet av 1800-talet Oscar Fredriksborg, väster om sundet.

Vaxholms fästning består av Vaxholms kastell, Rindö redutt, Oscar Fredriksborg och Fredriksborg fästning. Tillsammans bildar befästningarna "Stockholms lås".

Välkommen till Hemliga rum!

Tack alla ni som besökte Oscar Fredriksborg på Hemliga rum den 26 maj 2012!

Hitta hit

Oscar Fredriksborg

, Rindö
59.39870, 18.43580

Praktisk information

Tillbaka