Hemliga rum

Garnisonssjukhuset och vallgraven

Var regeringen, kungen och Sveriges guldreserv ska ta vägen i händelse av krig är en väl förborgad hemlighet. Men hur planen såg ut för 200 år sedan vet vi ganska väl. Karlsborgs fästning byggdes i början av 1800-talet för att fungera som Sveriges reservhuvudstad om ofreden skulle drabba landet.
Under Hemliga rum öppnar vi det gamla Garnisonssjukhuset från 1870 som har stått orört i 50 år. Vi öppnar också flera underjordiska rum i den 800 meter långa fältvallen.

Fästningen vid Vätterns västra strand är ett av de märkligaste byggnadsverken i Sverige och även ett av Sveriges hemligaste byggen. Den byggdes utifrån en ny strategi som innebar att försvaret skulle ledas från en stark fästning placerad mitt inne i landet. Karlsborgs fästning, med Vättern som vallgrav på ena sidan, var lösningen.

Arbetet med fästningen inleddes 1819 och beräknades då ta tio år. Det tog dock längre än så och inte förrän 1866 stod fästningen klar. Med sitt 678 meter långa slutvärn är anläggningen en av Europas längsta byggnader. När allt var klart, kunde 263 kanoner riktas mot fronten och fästningen bemannas med mellan 6000 och 8000 man. Byggnadens tak, det så kallade fredstaket, skulle också kunna tas bort för att göra det möjligt att använda det övre våningsplanet som ett öppet batteridäck. Väggarnas tjocklek är 2-3 meter på "krigssidan" mot söder, men betydligt tunnare åt norr, in mot fästningen. I vallgravarna skulle fienden förgöras om fästningen blev anfallen.1925 hade Karlsborg spelat ut sin roll som försvarsfästning.

I det gamla Garnisonssjukhuset har tiden har stått stilla i 50 år efter att sjukhuset stängdes. När sjukhuset ritades på 1870-talet fick ritningarna guldmedalj vid världsutställningen i Bryssel 1876, bland annat för den goda planeringen av hur hygienen skulle skötas.

Välkommen till Hemliga rum!

Tack alla ni som besökte Karlsborgs fästning på Hemliga rum den 26 maj 2012!

Hitta hit

Garnisonssjukhuset och vallgraven

Karlsborgs fästning, Fästningstorget , Karlsborg
58.53137, 14.52769

Praktisk information

Tillbaka