Hemliga rum

ERSTA batteriet

Landsort är mycket mer än en fyr och ett namn i sjörapporten. Här hittar du ett ERSTA-batteri där ERSTA står för ERSättning Tungt Artilleri. Det är ett fyravåningshus av stål inuti berget, dimensionerat för ett underjordiskt samhälle och konstruerat för att stå emot ett kärnvapenangrepp. Fram till för några år sedan var det fortfarande hemligt och redo att tas i bruk. Nu öppnar vi för första gången hela batteriet.

Batteriet på Landsort är ett av de 26 fasta batterier som byggdes mellan 1960 till 1983. Deras uppgift var att skydda Sverige mot invasionsstyrkor och de var konstruerade för att kunna stå emot kärnvapenangrepp.

De flesta av dessa batterier är idag destruerade och spåren efter dem har utplånats. De har plockats ner lika metodiskt som de byggdes och landskapet runt omkring har i möjligaste mån återskapats till hur det såg ut 1960.

Idag finns fyra av dessa batterier kvar varav batteriet på Landsort är ett.

Hjärtat i anläggningen

Hjärtat i anläggningen är en gigantisk 150 ton tung Boforskanon av modell 12 cm tornautomatpjäs m/70 som står i ett 18 meter djupt schakt och som skyddas av en 16 ton tung betongkupol. Bara eldröret sticker upp.Kanonen var en specialbeställning och kunde skjuta iväg 22 kilo tunga projektiler, en per varannan sekund och mot mål så långt som tre mil ut till havs.

I försvarsanläggningen finns, förutom kanonen, den stora ammunitionsdurken för uppåt 1000 granater samt en fyra våningars stålkonstruktion, nedsprängd i berget med alla
erforderliga utrymmen för 25 soldater som skulle bo och kriga under en månads tid, helt utan försörjning utifrån. De kunde både bekämpa krigsfartyg och bombflyg även under motattack av ABC-vapen. Den tekniska utrustningen är uteslutande av svenskt ursprung och har 1970-tals standard, men teknologin var världsledande och exporterades. I soldaternas logement står sängarna fortfarande bäddade.

Välkommen till Hemliga rum!

Tack alla ni som besökte ERSTA-batteriet och Landsort på Hemliga rum den 26 maj 2012!

Hitta hit

ERSTA batteriet

Landsort , Öja Nynäshamn
58.76510, 17.86343

Praktisk information

Tillbaka