Hemliga rum

Drottningskärs kastell, Gruvan och nya Ellenabben Aspö, Karlskrona

<p><strong>Ett skönt kastell</strong><br /> En av 1600-talets mest intressanta personligheter är arkitekten, militären, tecknaren och greven Erik Dahlberg. Han hade sin hand med i alla stormaktstidens fästningsbyggen och var arkitekten bakom den nya örlogsbasen i Karlskrona. En fästning var han riktigt nöjd med. Det var Drottningskär; "Ett skönare sjökastell finns näppeligen uti hela Europa", skrev Dahlberg nöjt i sin dagbok.</p> <h3>Aspö</h3> <p><span><img src="/link/ed138de8ac154d7ea24392e24adc2e32.jpg" width="400" height="327" alt="A Drottningskärs kastell, B Nya Ellenabben, C Gruvan, D Färjeläget, E Mataffär." /></span></p> <p>A = Drottningskärs kastell, B = Nya Ellenabben, C = Gruvan,<br /> D =Färjeläget, E = Mataffär.</p> <h3>Drottningskärs kastell</h3> <p><img title="Karta över Drottningskärs kastell" src="/link/594c769149994847a28543bd7f48e352.jpg" width="400" height="276" alt="Karta för Drottningskärs kastell" /></p> <p><strong>A</strong> = Båtbrygga. Landstigning från Karlskrona. <strong>B</strong> = Informationsplats. Start på barnaktiviteter. <strong>C</strong> = Filmvisning för dig som inte kan besöka de hemliga rummen på Aspö. <strong>D</strong> = Guidad tur. <strong>E</strong> = Hemliga rum-bio i Donjongens mellanvåning. <strong>F</strong> = Utställning om Drottningskärs kastell. <strong>H</strong> = Café och matservering.</p>
Drottningskärs kastell, Gruvan och nya Ellenabben

Landskrona citadell, Gråen Landskrona

<p>När första grundstenen till Landskrona citadell lades 1549 tillhörde staden Danmark. Den danske kungen Kristian III ville få kontroll över handeln i Öresund och samtidigt stärka försvaret längs kusten. Det var ett imponerande bygge med höga murar och en 70 meter bred vallgrav runt hela borgen.</p> <h3>Ingen krutrök på Adolf Fredriks fäste</h3> <p>Kung Adolf Fredrik har inte gått till historien som en krigarfurste. Inte heller har den fästning som bar hans namn, och som heller aldrig någonsin blev klar, fått smaka krutrök. Fästningen – Adolph Fredriks fäste - på ön Gråen utanför Landskrona planerades som ett befäst skeppsvarv, och som en framskjuten nagel i ögat på det danska riket. Men kungen var inte intresserad av krig. Han trivdes bäst vid svarven hemma på Drottningholm, där han var särskilt förtjust i att svarva snusdosor. Medan kungen svarvade släpade folk med hinkar och spadar för att bygga fästningen mitt ute i sjön vid Landskrona. I trettio år släpade man innan man tröttnade. Kungen hade tröttnat för länge sedan.</p>
Landskrona citadell, Gråen

Oscar II:s fort Göteborg

Oscar II:s fort

Garnisonssjukhuset och vallgraven Karlsborgs fästning

<p>Fästningen vid Vätterns västra strand är ett av de märkligaste byggnadsverken i Sverige och även ett av Sveriges hemligaste byggen. Den byggdes utifrån en ny strategi som innebar att försvaret skulle ledas från en stark fästning placerad mitt inne i landet. Karlsborgs fästning, med Vättern som vallgrav på ena sidan, var lösningen.</p> <p>Arbetet med fästningen inleddes 1819 och beräknades då ta tio år. Det tog dock längre än så och inte förrän 1866 stod fästningen klar. Med sitt 678 meter långa slutvärn är anläggningen en av Europas längsta byggnader. När allt var klart, kunde 263 kanoner riktas mot fronten och fästningen bemannas med mellan 6000 och 8000 man. Byggnadens tak, det så kallade fredstaket, skulle också kunna tas bort för att göra det möjligt att använda det övre våningsplanet som ett öppet batteridäck. Väggarnas tjocklek är 2-3 meter på "krigssidan" mot söder, men betydligt tunnare åt norr, in mot fästningen. I vallgravarna skulle fienden förgöras om fästningen blev anfallen.1925 hade Karlsborg spelat ut sin roll som försvarsfästning.</p> <p>I det gamla Garnisonssjukhuset har tiden har stått stilla i 50 år efter att sjukhuset stängdes. När sjukhuset ritades på 1870-talet fick ritningarna guldmedalj vid världsutställningen i Bryssel 1876, bland annat för den goda planeringen av hur hygienen skulle skötas.</p>
Garnisonssjukhuset och vallgraven

ERSTA batteriet Landsort

<p>Batteriet på Landsort är ett av de 26 fasta batterier som byggdes mellan 1960 till 1983. Deras uppgift var att skydda Sverige mot invasionsstyrkor och de var konstruerade för att kunna stå emot kärnvapenangrepp.</p> <p>De flesta av dessa batterier är idag destruerade och spåren efter dem har utplånats. De har plockats ner lika metodiskt som de byggdes och landskapet runt omkring har i möjligaste mån återskapats till hur det såg ut 1960.</p> <p>Idag finns fyra av dessa batterier kvar varav batteriet på Landsort är ett.</p> <h3>Hjärtat i anläggningen</h3> <p>Hjärtat i anläggningen är en gigantisk 150 ton tung Boforskanon av modell 12 cm tornautomatpjäs m/70 som står i ett 18 meter djupt schakt och som skyddas av en 16 ton tung betongkupol. Bara eldröret sticker upp.Kanonen var en specialbeställning och kunde skjuta iväg 22 kilo tunga projektiler, en per varannan sekund och mot mål så långt som tre mil ut till havs.</p> <p>I försvarsanläggningen finns, förutom kanonen, den stora ammunitionsdurken för uppåt 1000 granater samt en fyra våningars stålkonstruktion, nedsprängd i berget med alla<br /> erforderliga utrymmen för 25 soldater som skulle bo och kriga under en månads tid, helt utan försörjning utifrån. De kunde både bekämpa krigsfartyg och bombflyg även under motattack av ABC-vapen. Den tekniska utrustningen är uteslutande av svenskt ursprung och har 1970-tals standard, men teknologin var världsledande och exporterades. I soldaternas logement står sängarna fortfarande bäddade.</p>
ERSTA batteriet

Södra Åberget Bodens fästning

<p><span>Bodens strategiska läge vid Luleälven talade för en försvarsanläggning just där. Bygget av fästningen påbörjades 1901 och utfördes av 1200 man. År 1907 stod fästningen klar – fem fort som länkats samman via mellanverk så att de utgjorde en stark enhet.</span></p> <p><span>Varje fort hade en besättning av 500 man som betjänade 8 artilleripjäser samt ett antal rörliga artilleridivisioner inne i fästningen. Hela fästningens omkrets är 25 km så om du vill gå runt hela anläggningen får du ta en hel dag på dig.</span></p> <p>Under andra världskriget spelade Boden en central roll och hade då en besättningsstyrka på 15 000 man. Det var med andra ord många svenska värnpliktiga som fick ligga i beredskap här, långt borta från sina kära.</p>
Södra Åberget

Oscar Fredriksborg Rindö

<h3><strong>Stockholms lås</strong></h3> <p><span>Från Gustav Vasas tid och ända fram till 1980-talets ubåtskränkningar var Vaxholms fästning en del av det svenska försvaret.</span> Stockholm skyddades väl av sin skärgård men det fanns två infartsleder vid Vaxholm där en fientlig flotta kunde tränga in. Genom att på 1500-talet börja spärra den djupare Oxdjupet med sten, tvingade man all sjötrafik att ta den smala trånga leden förbi Vaxholms kastell.</p> <p>Efter drygt 300 års arbete med att spärra Oxdjupet, hade de moderna fartygen ökat så mycket i storlek att de inte längre kunde komma igenom det smala sundet vid Vaxholm. Man blev därför tvungen att börja plocka upp all sten ur Oxdjupet igen så att sjöfarten kunde komma fram. För att skydda inloppet uppfördes under slutet av 1800-talet Oscar Fredriksborg, väster om sundet.</p> <p>Vaxholms fästning består av Vaxholms kastell, Rindö redutt, Oscar Fredriksborg och Fredriksborg fästning. Tillsammans bildar befästningarna "Stockholms lås".</p>
Oscar Fredriksborg

Bastionerna Uppsala slott

<p>De båda bastionerna Styrbiskop och Gräsgården uppfördes vid mitten av 1500-talet enligt de senaste försvarsprinciperna från Italien. Tack vare de vinklade byggnadskonstruktionerna kunde man eliminera döda vinklar längs borgens murar. Idag är bastionerna ett bra exempel på dåtidens moderna försvarsanläggning.</p>
Bastionerna

Hemsö fästning Hemsö, Härnösand

<p>Hemsö fästning består av tre olika bergrum. På Hemsön finns förutom huvudanläggningen två mindre och modernare bergrum. Dels Havstoudd på öns norra sida, som ytterst få har sett, dels Kläffsö som ligger på Hemsöns östra sida.</p> <p><img src="/link/98c78c13da8246e3a3ce637a2bdae34c.jpg" width="400" height="258" alt="1. Havstoudd 7,5 cm batteri, 2. Kläffsöns mätstation, 3. Hemsö fästning 3x12,5 cm dubbelpjäser" /></p> <p><strong>1.</strong> Havstoudd 7,5 cm batteri, <strong>2.</strong> Kläffsöns mätstation, <strong>3.</strong> Hemsö fästning 3x12,5 cm dubbelpjäser</p>
Kläffsön och Havstoudd

Tingstäde fästning Gotland

<p><span><br /> </span></p>
Tingstäde fästning

Brunnsrummet och borgstugan Linköpings slott

Brunnsrummet och borgstugan

Artillerigården Stockholm

<h3>Kungens vita armbindel</h3> <p>Den 19 augusti 1772 mottog Gustav III folkets jubel på Artillerigården. Kungen hade genomfört den statskupp som satte stopp för frihetstiden och som stärkte kungens makt. Statskuppen hade genomförts av kungatrogna trupper i Kristianstad, Sveaborg och Stockholm. Artillerigården var Svea artilleriregementes vapenförråd och var, med sina rader av kanoner, den plats i huvudstaden som bäst uttryckte kungens nya maktställning. Som en symbol för revolutionen hade kungen knutit en vit armbindel kring vänster överarm, en detalj som skulle stanna som en del av den svenska officersuniformen ända till 1809.</p>
Artillerigården

Bergrummet Stockholm

<p><span><br /> </span></p>
Bergrummet

Naturhistoriska riksmuseets hemliga magasin Stockholm

<p>Naturhistoriska riksmuseet var landets största museibyggnad när det byggdes 1907–1916, och är så fortfarande efter många tillbyggnader. Arkitekt Axel Anderberg gav byggnaden en monumental utformning.</p>
Naturhistoriska riksmuseets hemliga magasin

Bohus fästnings fängelsehålor Kungälv

<h3>En stinkande håla</h3> <p>I alla tider har fästningens starka murar och torn även varit fängelse och förvaringsplats för oliktänkande. En ögonvittnesskildring från 1740-talet beskriver förhållandena i fängelsehålan i tornet Fars hatt:</p> <p>"De sänkas ned liksom i en djup avgrund, som har till golv järngaller att gå och ligga på, där under är ett stort djup, vilket väl tar emot alla deras exkrementer, men kastar sen ifrån sig<br /> en olidlig lukt och stank, så att de arme fångarna vilja hellre dö, än där bli liggandes något dygn eller längre, varigenom också många bringas till en sann bekännelse, bättring och omvändelse, där de annars intet kunna bringas till rätta..."</p> <p>Vid denna tid finns 77 fångar på Bohus, fem är kvinnor. Övervägande delen sitter för stöld. Blodskam, förfalskning, dråp och sjöröveri var andra brott som begåtts.</p>
Bohus fästnings fängelsehålor