Hemliga rum – ett projekt som öppnar låsta dörrar

Hemliga rum är ett sätt för oss på Statens fastighetsverk att visa upp vilket fantastiskt uppdrag vi har att bevara och ta hand om de finaste kulturbyggnaderna i landet. Genom Hemliga rum vill SFV öka kunskapen om det kulturarv alla i Sverige äger gemensamt, och vad det betyder för vår historia, nutid och framtid.

Sedan 2004 har vi på Statens fastighetsverk med jämna mellanrum öppna låsta dörrar för att visa svenska folket delar av kulturarvet som inte alltid är tillgängliga. Vi vill skapa ökad förståelse för hur Statens fastighetsverk hanterar de unika kulturmiljöerna. Hemliga rum arrangerades för första gången 2004. Vi öppnade då 30 platser för 51 759 besökare. Gensvaret från svenska folket var så stort att vi bestämde oss för att genomföra evenemanget vart fjärde år. 2008 öppnade vi på 27 platser för drygt 62 000 besökare. Temat för 2012 var "Maktbalans". Det handlade om våra befästningar och om hundratals år av befästningskonst, de 15 platserna drog hela 44 636 besökare.

I april 2014 gjorde SFV sitt första Hemliga rum special på det då tomställda Nationalmuseum. Köerna ringlade långa när 6 800 personer tog chansen att se det välkända museet före den stora renoveringen. Efter renoveringen gjorde vi det igen – ett Hemliga rum special i oktober 2017 drog 5 321 besökare.

Det senast stora Hemliga rum var i maj 2016, då 19 631 besökare såg 10 platser öppna dörrarna.

Blir det en fortsättning? Håll ögonen öppna!

Besök våra projektplatser för tidigare Hemliga rum

Har du frågor om Hemliga rum?