Ventilation i äldre byggnader

Att bevara en kulturhistoriskt värdefull miljö och samtidigt få en fullgod ventilation som fungerar bra, både för byggnaden och hyresgästen, kräver stor kunskap och lång erfarenhet. Det har vi skaffat oss på Statens fastighetsverk. Genom att samla våra experters gedigna kunskaper har vi kommit fram till metoder som fungerar.

Som med så mycket annat kräver varje byggnad sin egen lösning. Vi har samlat åtta exempel på lyckade ventilationslösningar i historiskt värdefull miljö. Dessa presenterar vi här tillsammans med ventilationshistoria, regler och anvisningar och ett antal goda råd vid underhåll och inför projektering för dig som antingen arbetar professionellt med dessa frågor eller står i begrepp att se över ventilationen i ditt eget hus. Trevlig läsning!

Ventilation i äldre byggnader (PDF-dokument, 5,3 MB)

Ventilation in historic buildings (PDF-dokument, 3 MB)

Vi har också två kortare skrifter för dig som bor eller arbetar i ett gammalt hus. Några goda råd om vädring och annat viktigt.

Ventilation - för boende i äldre byggnader (PDF-dokument, 11,9 MB)

Ventilation för dig som arbetar i äldre byggnader (PDF-dokument, 9,1 MB)