Tillverka traditionell trätjära

Trätjära har använts som träskydd på byggnader sedan medeltiden. För att tjäran ska kunna strykas behöver den tunnas ut. Här visar vi hur vi tillverkar svart trätjära och gör den strykbar utan lösningsmedel.

I filmen nedan bjuder vi på recept och tips på hur du gör din egen strykfria tjära.

Trätjära har tack vare sina goda vattenavvisande och skyddande egenskaper använts som träskydd på byggnader sedan medeltiden. Först på utsatta byggnadsdelar, såsom syllar (marknära balkar), timrade knutar och spånklädda tak. Så småningom tjärades hela träfasader. Vanligt var att tjära portar på ekonomibyggnader, vilket man fortfarande kan se på äldre ladugårdar.

Tillverkning

Tidigare utvann man tjäran i tjärmilor eller tjärdalar, som med hög temperatur och syrefattig miljö gjorde att tjära i kådrik tallved torrdestillerades. Denna typ kallas dalbränd tjära och säljs i byggnadsvårdsbutiker. Idag tillverkas också ugnsbränd tjära eftersom ugnens höga temperatur möjliggör en effektivare utvinning av tjära ur veden. Färgen varierar från ljusbrun till mörkbrun, beroende på mängden kolpartiklar i tjäran.

När du stryker på trätjäran

Trätjära ska strykas i en till två omgångar på torrt, sugande underlag. Torktiden varierar något då den bestäms av underlaget, tjärans kvalité, värme och vind. För bättre inträngning kan tjäran värmas.